Copyright 2019 - Custom text here
  • RK Delminuim

  • RK Delminuim

  • RK Delminuim

  • ŽRK Delminuim

  • ŽRK Delminuim

Ponedjeljak, 09 Studeni 2015 10:29

1.liga RS Herceg Bosne muškarci - nominacija 3. kolo

PRVA LIGA RS HERCEG – BOSNE

MUŠKARCI

NOMINACIJA 3. KOLO 14./15.11.2015

 

 

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A

R U K O M E T N I  S A V E Z

H E R C E G – B O S N E

HANDBALL FEDERATION OF HERZEG BOSNIA

Mostar 88000, Blajburških žrtava 17 Lamela F-3,

tel./fax/ 00 387 34 78 70,  žiro račun UniCredit bank:

3381002201486414: ID: 4227242230000

 

 

PRVA LIGA RS HERCEG – BOSNE

MUŠKARCI

 Nominacija 3 .kolo  14/15.11.2015.

Mostar,07.11.2015.

 

   1.HRK ŠIROKI-HRK ČAPLJINA

       Suci: B.Bilić-F.Dugandžić 

        Opunomoćenik:F.Međugorac

 

  2. RK DELMINIUM -RK NOVA BILA

          Suci.Jukić-Rašić

          Opunomoćenik:P.Skočibušić

 

  3. HMRK ZRINJSKI -RK IZVIĐAČ

       Suci:I.Bošnjak-J.Marić   

       Nadzornik:M.Kekić

 

Slobodna momčad:RK KISELJAK

 

 

 Na utakmicama pod rednim brojem: 01 .  službene osobe moraju koristit jedan prijevoz. Klub domaćin utakmice je obvezan omogućiti nadzorniku slanje zapisnika i izvješća sa utakmice   (sudaca i nadzornika) odmah po okončanju   iste na  fax – 036 / 347 – 870  .

                                                                                       Kontakt broj  063/ 795 048.

 

 NATJECATELJSKO   POVJERENSTVO                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zdenko ALPEZA v.r.

Pero MARIĆ v.r.

Mileta  KEKIĆ  v.r.