Copyright 2019 - Custom text here
  • RK Delminuim

  • RK Delminuim

  • RK Delminuim

  • ŽRK Delminuim

  • ŽRK Delminuim

Ponedjeljak, 09 Studeni 2015 10:24

PRVA LIGA RS HERCEG – BOSNE ŽENE – NOMINACIJA 1. KOLO

PRVA LIGA RS HERCEG – BOSNE

ŽENE

NOMINACIJA 1. KOLO 14./15.11.2015

 

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A

R U K O M E T N I  S A V E Z

H E R C E G – B O S N E

HANDBALL FEDERATION OF HERZEG BOSNIA

Mostar 88000, Blajburških žrtava 17 Lamela F-3,

tel./fax/ 00 387 34 78 70,  žiro račun UniCredit bank:

3381002201486414: ID: 4227242230000

 

 

PRVA LIGA RS HERCEG – BOSNE

ŽENE

Nominacija 1.kolo  14./15.11.2015.

Mostar,29.10.2015.

 

 

   1.ŽRK  DELMINIUM –   HRK  KATARINA            

         Suci:  I.  Jukić – A. Rašić 

           Opunomoćenik: P. Skočibušić

 

   2. HŽRK  GRUDE Autoherc – HŽRK ZRINJSKI

          Suci: B. Bilić – F. Dugandžić

          Opunomoćenik: F. Međugorac

 

 

               Na utakmicama pod rednim brojem: 02 .  službene osobe moraju koristit jedan prijevoz. Klub domaćin utakmice je obvezan omogućiti nadzorniku slanje zapisnika i izvješća sa utakmice   (sudaca i nadzornika) odmah po okončanju   iste na  fax – 036 / 347 – 870  .

                                                                                       Kontakt broj  063/ 795 048.

 

NATJECATELJSKO   POVJERENSTVO                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zdenko ALPEZA v.r.

Pero MARIĆ v.r.

Mileta  KEKIĆ  v.r.