Copyright 2019 - Custom text here
  • RK Delminuim

  • RK Delminuim

  • RK Delminuim

  • ŽRK Delminuim

  • ŽRK Delminuim

Nedjelja, 24 Travanj 2016 20:17

I LIGA RS HERCEG BOSNE 5. KOLO

 

I LIGA RS HERCEG BOSNE 5. KOLO

SPORTSKA DVORANA GRUDE nedjelja; 24.04.2016 godine

ŽRK GRUDE : ŽRK DELMINIUM

26 : 17

 

 

 

 

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A

R U K O M E T N I  S A V E Z

H E R C E G – B O S N E

HANDBALL FEDERATION OF HERZEG BOSNIA

Mostar 88000, Blajburških žrtava 17 Lamela F-3,

tel.fax 00 387 34 78 70,  žiro račun UniCredit bank:

3381002201486414: ID: 4227242230000

 

 

PRVA LIGA RS HERCEG – BOSNE

ŽENE

Nominacija 5.kolo  23.24.04.2016.

Mostar,18.04.2016.

 

 

1. HŽRK ZRINJSKIHRK KATARINA

         Suci: D.Križanović-I.Marić

           Nadzornik: S.Spužević

 2. HŽRK GRUDE Autoherc  – ŽRK DELMINIUM  26 : 17

          Suci:Džolić-Šarac

          Nadzornik:F.Međugorac

 

 

               Na utakmicama pod rednim brojem: 01.službene osobe moraju koristit jedan prijevoz. Klub domaćin utakmice je obvezan omogućiti nadzorniku slanje zapisnika i izvješća sa utakmice sudaca i nadzornika odmah po okončanju iste na  fax036 347–870

 Kontakt broj  063 795 048.

 

NATJECATELJSKO  POVJERENSTVO 

                                                                                                                            Zdenko ALPEZA v.r.

Pero MARIĆ v.r.

Mileta  KEKIĆ  v.r.