Copyright 2019 - Custom text here
  • RK Delminuim

  • RK Delminuim

  • RK Delminuim

  • ŽRK Delminuim

  • ŽRK Delminuim

Četvrtak, 14 Travanj 2016 07:13

PRVA LIGA RS HERCEG – BOSNE - MUŠKARCI 12. kolo ; subota; 16.04.2016. RK KISELJAK - RK DELMINIUM

PRVA LIGA RS HERCEG – BOSNE - MUŠKARCI 12. kolo
Kiseljak; subota; 16.04.2016.


RK KISELJAK - RK DELMINIUM

37 : 24


         B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
R U K O M E T N I  S A V E Z
      H E R C E G – B O S N E
      HANDBALL FEDERATION OF HERZEG BOSNIA
           Mostar 88000, Blajburških žrtava 17 Lamela F-3,
                tel./fax/ 00 387 34 78 70,  žiro račun UniCredit bank:
                                                      3381002201486414: ID: 4227242230000


PRVA LIGA RS HERCEG – BOSNE
MUŠKARCI
Nominacija 12 .kolo  16./17.04.2016.
Mostar,12.04.2016.

  1. RK KISELJAK - RK DELMINIUM
       Suci:Božić-Slipac  
       Opunomoćenik:Kepić

 2. HRK ČAPLJINA  - HMRK ZRINJSKI
          Suci:I.Bošnjak-J.Marić
        Nadzornik:M.Kekić

3. RK NOVA BILA – RK IZVIĐAČ
       Suci: M.Grebenar-J.Križanović
       Opunomoćenik:I.Martić


Slobodna momčad : HRK ŠIROKI
 


                             Na utakmicama pod rednim brojem:   službene osobe moraju koristit jedan prijevoz. Klub domaćin utakmice je obvezan omogućiti nadzorniku slanje zapisnika i izvješća sa utakmice   (sudaca i nadzornika) odmah po okončanju   iste na  fax – 036 / 347 – 870  .
                                                                                       Kontakt broj  063/ 795 048.

                                                                  NATJECATELJSKO   POVJERENSTVO                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                        Zdenko ALPEZA v.r.
                                                                                        Pero MARIĆ v.r.
                                          .                                            Mileta  KEKIĆ  v.r.