Copyright 2019 - Custom text here
  • RK Delminuim

  • RK Delminuim

  • RK Delminuim

  • ŽRK Delminuim

  • ŽRK Delminuim

Srijeda, 09 Prosinac 2015 16:07

NAJAVA UTAKMICA RS HB 7. KOLO MUŠKARCI

 

 

PRVA LIGA RS HERCEG – BOSNE

MUŠKARCI

NOMINACIJA 7. KOLO 12 - 13.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A

R U K O M E T N I  S A V E Z

H E R C E G – B O S N E

HANDBALL FEDERATION OF HERZEG BOSNIA

Mostar 88000, Blajburških žrtava 17 Lamela F-3,

tel./fax/ 00 387 34 78 70,  žiro račun UniCredit bank:

3381002201486414: ID: 4227242230000

 

 

PRVA LIGA RS HERCEG – BOSNE

MUŠKARCI

Nominacija 7 .kolo  12./13.12.2015.

Mostar,08.12.2015.

 

1. HMRK ZRINJSKIHRK ŠIROKI

       Suci:I.Bošnjak-J.Marić 

        Nadzornik:M.Kekić

 

  2. RK IZVIĐAČ - RK KISELJAK 

          Suci:Džolić-Šarac

        Opunomoćenik:F.Međugorac

 

 3. RK NOVA BILA - ČAPLJINA 

       Suci:Božić-Slipac

      Opunomoćenik:I.Martić

 

 

Slobodna momčad : RK DELMINIUM

 

 

 Na utakmicama pod rednim brojem:   službene osobe moraju koristit jedan prijevoz. Klub domaćin utakmice je obvezan omogućiti nadzorniku slanje zapisnika i izvješća sa utakmice   (sudaca i nadzornika) odmah po okončanju   iste na  fax – 036 / 347 – 870  .

                                                                                       Kontakt broj  063/ 795 048.

 

                                                                  NATJECATELJSKO   POVJERENSTVO                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                        Zdenko ALPEZA v.r.

                                                                                        Pero MARIĆ v.r.

                                          .                                            Mileta  KEKIĆ  v.r.