Copyright 2023 - Custom text here
  • RK Delminuim

  • RK Delminuim

  • RK Delminuim

  • ŽRK Delminuim

  • ŽRK Delminuim

Srijeda, 24 Listopad 2018 08:54

PRVA LIGA RS HERCEG – BOSNE Ž E N E nominacija 2. kolo

 

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A

R U K O M E T N I  S A V E Z

H E R C E G – B O S N E

HANDBALL FEDERATION OF HERZEG BOSNIA

Mostar 88000, Blajburških žrtava 17 Lamela F-3,

tel./fax/ 00 387 34 78 70,  žiro račun UniCredit bank:

3381002201486414: ID: 4227242230000

 

 

PRVA LIGA RS HERCEG – BOSNE

Ž E N E

Nominacija 2 .kolo  27/28.10.2018.

Mostar,22.10.2018.

  02/04. HŽRK GRUDE  – HRK KATARINA

                 Suci: Hrstić-Rašić

                     Nadzornik:M.Primorac

  02/05. HŽRK KISELJAK- ŽRK DELMINIUM

               Suci: M.Barišić-I. Anić

                     Nadzornik: D.Žuljević

 

  02/06. HŽRK ZRINJSKI - RK IZVIĐAČ                               

               Suci:D.Križanović-A.Raić

                     Nadzornik: M.Raić

                               

           Na utakmicama pod rednim brojem:04  službene osobe moraju koristit  , jedan prijevoz. Klub domaćin utakmice je obvezan omogućiti nadzorniku slanje zapisnika i izvješća sa utakmice   (sudaca i nadzornika) odmah po okončanju   iste na  fax – 036 / 347 – 870  .  Nadzornici / kontrolori moraju rezultate slati SMS-om na broj  063/ 372 020.

 

Napomena za sve službene osobe(suce i delegate):Otkazi se mogu najaviti u ponedjeljak do 12:00 sati) za kolo koje slijedi.

                                                                  NATJECATELJSKO   POVJERENSTVO                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                        Zdenko ALPEZA v.r.

                                                                                                         Pero MARIĆ v.r.

                                          .                                                               Mileta  KEKIĆ  v.r.