Change Font Size

Change Screens

Change Layouts

Change Direction

Change Menu Styles

Cpanel

Rukometna pravila

__ Pravila rukometne igre|2010.
HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ
UDRUGA HRVATSKIH RUKOMETNIH SUDACA
MEĐUNARODNA
PRAVILA
RUKOMETNE
IGRE
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
__ Pravila rukometne igre|2010.
S ENGLESKOGA PREVELI:
Mijo BARINIĆ, Matija GUBICA, Veljko KARABAIĆ, Tomislav KOMAZIN, Boris
MILOŠEVIĆ, Marko LOVRIĆ, Josip POSAVEC I Vladimir SOKOL
LEKTORIRAO
Zvonimir JURIĆ
Pokazivačica MRS-ovih/IHF-ovih znakova
Irena PAHOR
Pripremio za objavu
Zdravko GOLUB
Treće izdanje, srpanj 2010.
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
2
__ Pravila rukometne igre|2010.
UVOD ......................................................................................................................................... 4
MEĐUNARODNA PRAVILA RUKOMETNE IGRE ............................................................................. 5
1. IGRALIŠTE .......................................................................................................................................................... 5
2. TRAJANJE IGRE, ZAVRŠNI ZNAK I PREDAH (TIME-OUT) ....................................................................................... 10
3. LOPTA .............................................................................................................................................................. 14
4. MOMČAD, ZAMJENE, OPREMA ........................................................................................................................ 15
5. VRATAR ........................................................................................................................................................... 19
6. VRATAREV PROSTOR ....................................................................................................................................... 21
7. IGRANJE LOPTOM I PASIVNA IGRA ................................................................................................................... 23
8. PREKRŠAJI I NEŠPORTSKO PONAŠANJE ............................................................................................................ 25
9. POGODAK ........................................................................................................................................................ 31
10. POČETNO BACANJE ....................................................................................................................................... 33
11. UBACIVANJE .................................................................................................................................................. 34
12. VRATAREVO BACANJE (IZBACIVANJE) ................................................................................................................ 35
13. SLOBODNO BACANJE .................................................................................................................................... 36
14. SEDMERAC .................................................................................................................................................... 39
15. OSNOVNE SMJERNICE ZA IZVEDBU BACANJA (POČETNO BACANJE, UBACIVANJE, VRATAREVO BACANJE/IZBACIVANJE,
SLOBODNO BACANJE I SEDMERAC) ............................................................................................................................... 41
16. KAZNE ............................................................................................................................................................ 44
17. SUDCI ............................................................................................................................................................. 49
18. MJERITELJ VREMENA I ZAPISNIČAR................................................................................................................. 51
ZNAKOVI RUKOM .............................................................................................................................. 52
OBJAŠNJENJA PRAVILA RUKOMETNE IGRE ............................................................................... 61
1. IZVEDBA SLOBODNOG BACANJA NAKON ZAVRŠNOG ZNAKA (2:4-6) .............................................................. 62
2. PREDAH (TIME-OUT) (2:8) .................................................................................................................................. 63
3. MOMČADSKI PREDAH (TEAM-OUT) (2:10) .......................................................................................................... 64
4. PASIVNA IGRA (7:11-12)................................................................................................................................... 65
5. POČETNO BACANJE (10:3)................................................................................................................................ 70
6. DEFINICIJA OČITE PRIGODE ZA POGODAK (14:1) ............................................................................................. 71
7. PREKID MJERENJA VREMENA TRAJANJA IGRE PO MJERITELJU VREMENA ILI NADZORNIKU SUĐENJA (18:1)
............................................................................................................................................................................. 72
PROSTOR ZA ZAMJENU IGRAČA .................................................................................................... 73
SMJERNICE - IGRALIŠTE I VRATA................................................................................................... 75
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
3
__ Pravila rukometne igre|2010.
UVOD
Promjene Pravila igre stupaju na snagu 1. srpnja 2010.
Pravila igre s tumačenjima, MRS-ovi/IHF-ovi znakovi, objašnjenja Pravila
igre i Prostor za zamjenu igrača sastavnice su cjelokupnih Pravila igre.
To se ne odnosi na poglavlje Smjernice – igralište i vrata, koje je uključeno u
knjigu kao dodatak Pravilima igre.
OPASKA
Radi pojednostavljenja u štivu se koriste imenice muškoga roda, iako se
Pravila igre podjednako odnose na pripadnike i ženskoga i muškoga spola,
osim kad je riječ o propisima koji se odnose na veličinu lopte – Pravilo 3.
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
4
__ Pravila rukometne igre|2010.
MEĐUNARODNA PRAVILA RUKOMETNE IGRE
Pravilo 1. IGRALIŠTE
1:1 Igralište je (vidi sliku 1.) pravokutnik dužine 40 m i širine 20 m, koji čine polje za
igru i dva vratareva prostora (vidi 1:4 i 6). Duže se granične crte zovu uzdužne
crte, a kraće granične crte zovu se crte vrata (između vratnica) ili crte izvan
vrata (s vanjskih strana vrata).
Oko igrališta mora postojati sigurnosni pojas širok najmanje jedan metar duž
uzdužnih crta i dva metra iza crte vrata i crta izvan vrata.
Igrališna se obilježja tijekom utakmice ne smiju mijenjati u korist jedne od
momčadi.
1:2 Vrata (vidi sliku 2.a i 2.b) stoje na sredini između crta izvan vrata. Vrata moraju
biti učvršćena na podlozi ili na zidu iza njih. Njihova je unutarnja visina dva
metra, a širina tri metra.
Grede su vrata povezane prečkom, čiji se stražnji brid mora poklapati sa
stražnjom stranom crte vrata. Grede i prečka izrađene su od četvrtaste građe
širine osam centimetara. Tri strane vidljive s igrališta moraju biti obojene dvjema
oprečnim bojama koje se jasno razlikuju od pozadine.
Vrata moraju imati mrežu prikvačenu tako da ubačena lopta ostane u vratima.
1:3 Sve su igrališne crte sastavnica prostora koji omeđuju. Crte vrata moraju biti
široke osam centimetara (vidi sliku 2.a), a ostale crte pet centimetara.
Dva igrališna polja umjesto crtom mogu biti odvojena različitim bojama susjednih
polja.
1:4 Ispred svakih vrata nalazi se vratarev prostor (vidi sliku br. 5. na str. 78.).
Vratarev je prostor određen crtom vratareva prostora (crta na šest metara),
koju dobijemo tako da se:
a) na šest metara ispred vrata (mjereno od stražnje strane crte vrata do
prednje strane crte vratareva prostora) usporedo s crtom vrata povuče
crta duga tri metra;
b) dvije četvrtine kružnice, svaka promjera šest metara (mjereno sa
stražnjega unutarnjeg kuta greda), nastavljaju se na tri metra dugačku crtu
do prednje strane crte vrata (vidi slike 1. i 2.a)
__________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
5
__ Pravila rukometne igre|2010.
1:5 Crta slobodnog bacanja – deveterac – povlači se isprekidano na tri metra ispred
crte vratareva prostora. I obojeni i neobojeni dijelovi crte dugi su po 15 cm (vidi
sliku 1.).
1:6 Crta na sedam metara ispred vrata oznaka je dugačka jedan metar. Usporedna je
s crtom vrata i udaljena sedam metara od njih (mjereno od stražnje strane crte
vrata do prednje strane crte na sedam metara (vidi sliku 1.).
1:7 Vratareva granična crta (crta na četiri metra) 15 je cm duga crta ispred vrata.
Usporedna je s crtom vrata i od nje je udaljena četiri metra (mjereno od stražnje
strane crte vrata do prednje strane crte na četiri metra); (vidi sliku 1.).
1:8 Središnja crta povezuje središnje točke obiju uzdužnih crta (vidi sliku 1. i 3.)
1:9 Crta za zamjenu igrača (dio uzdužne crte) za svaku se momčad proteže od
središnje crte do oznake 4,5 metra udaljene od središnje crte. To je krajnja
točka za zamjenu igrača označena crtom koja je usporedna sa središnjom crtom
i proteže se 15 cm u igralište i 15 cm izvan igrališta (vidi slike 1. i 3.).
Upamtite
Iscrpna tehnička obilježja igrališta i vrata opisana su (riječju i crtežom) u
poglavlju Smjernice – igralište i vrata na stranici 76. i 77.
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
6
__ Pravila rukometne igre|2010.
Vratarev prostor: vidi i sliku 5 (77. stranica).
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
7
__ Pravila rukometne igre|2010.
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
8
__ Pravila rukometne igre|2010.
Zapisnički stol i klupe za pričuvne i isključene igrače te službene osobe moraju
biti postavljeni tako da mjeritelj vremena i zapisničar mogu vidjeti crte za zamjenu
igrača. Zapisnički stol mora biti bliže uzdužnoj crti od klupa za pričuvne igrače, ali
najmanje 50 cm udaljen od uzdužne crte.
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
9
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 2. TRAJANJE IGRE, ZAVRŠNI ZNAK I PREDAH (time-out)
TRAJANJE IGRE
2:1 Uobičajeno je vrijeme trajanja igre za sve momčadi s igračima od 16 i više godina
života dvaput po 30 minuta. Odmor između poluvremenâ obično traje 10 minuta.
Trajanje igre za igrače mlađih dobnih kategorija : za igrače od 12 do 16 godina 2 x
25 minuta, a za igrače od 8 do 12 godina 2 x 20 minuta. I jednima i drugima
odmor između dvaju poluvremena traje 10 minuta.
2:2 Produžetci se igraju, nakon odmora od pet minuta, ako je utakmica neodlučena na
kraju propisanog trajanja igre a mora se znati pobjednik. Produžetci se igraju 2 x
5 minuta, s odmorom koji traje jednu minutu.
Ako je nakon prvog produžetka ishod ponovo neodlučen, drugi se produžetak
igra nakon odmora od pet minuta. I opet 2 x 5 minuta, s odmorom koji traje jednu
minutu.
Ako i nakon drugog produžetka ishod bude neodlučen, pobjednik će se dobiti
sukladno propozicijama za to natjecanje. Ako se pobjednik mora odlučiti
pucanjem sedmeraca, treba poštivati postupke navedene u Tumačenju.
TUMAČENJE:
Ako se pobjednik odlučuje pucanjem sedmeraca, pucanje je sedmeraca dopušteno igračima
koji na kraju vremena trajanja igre nisu bili isključeni na dvije minute ili diskvalificirani
(vidi i Pravilo 4:1, stavak 4.).Svaka momčad određuje po pet pucača. Svaki igrač jednom
puca sedmerac, izmjenjujući se sa suparničkim igračima. Prije početka pucanja ne mora se
odrediti redoslijed pucača.Vratar se smije slobodno odabrati i mijenjati između igrača
kojima je dopušten nastup.Igrači smiju pucanju sedmeraca pristupiti i kao vratari i kao
pucači.
Sudci određuju na kojoj će se strani igrališta pucati sedmerci. Prije početka pucanja
sedmeraca bacanjem se novčića određuje redoslijed pucanja; momčad koja je dobila
ždrijeb odabire hoće li prva pucati ili će to prepustiti suparničkoj momčadi. Ako je i nakon
pucanja po pet sedmeraca, ishod i dalje neodlučen, nastavlja se pucanje sedmeraca, ali je
tada redoslijed pucanja obrnut.
Ako se nastavlja pucanje sedmeraca, svaka momčad ponovo određuje po pet pucača. Mogu
biti određeni svi ili samo neki od pucača iz prvog niza. To se načelo određivanjaprimjenjuje
stalno dok se ne dobije pobjednik utakmice. Ali, u drugom nizu i u svim sljedećim serijama
pobjednik je odlučen ako postoji razlika u pogodcima nakon jednakog broja pucanih
sedmeraca.
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
10
__ Pravila rukometne igre|2010.
Igrači mogu biti diskvalificirani tijekom pucanja sedmeraca ako se ponovljeno ili očito
nešportski ponašaju (16:6e). Ako je diskvalificiran igrač koji je bio određen za jednoga od
pet pucača, momčad mora odrediti drugog pucača.
ZAVRŠNI ZNAK
2:3 Mjerenje vremena trajanje igre počinje nakon sudčeva zvižduka za početno
bacanje. Završava automatskim završnim znakom koji daje javni uređaj za
mjerenje vremena ili mjeritelj vremena. Ako nije dat taj znak, sudac zviždukom
označava da je vrijeme igre isteklo (17:9).
TUMAČENJE
Ako nema javnog uređaja za mjerenje vremena s automatskim zvučnim znakom za kraj
utakmice, mjeritelj će se vremena poslužiti stolnom ili ručnom štopericom i završiti
utakmicu zvučnim znakom (18:2, stavak 2.).
2:4 Prekršaj ili nešportsko ponašanje koje se dogodilo neposredno prije ili u trenutku
završnog znaka (kraj poluvremena ili utakmice, što vrijedi i u produžetcima),
mora biti kažnjeno i ako nije moguće izvesti slobodno bacanje (sukladno 13:1) ili
pucati sedmerac prije završnog znaka.
Bacanje se mora ponoviti i ako se završni znak (za kraj poluvremena, utakmice ili
produžetka) začuo točno u trenutku izvedbe bacanja, a lopta je bila u zraku.
U obama primjerima sudci završavaju igru tek nakon što se izvede (ili ponovi)
slobodno bacanje ili sedmerac i bude poznat neposredan ishod tog bacanja.
2:5 Za izvedbu slobodnog bacanja (ili njegova ponavljanja) sukladno Pravilu 2:4,
primjenjuju se posebna ograničenja u svezi s postavljanjem igrača i zamjene. Kao
iznimka od uobičajenoga, slobodnog mijenjanja igrača prema Pravilu 4:4, u ovom
je primjeru dopušteno zamijeniti samo jednog igrača u momčadi koja izvodi
bacanje. Kršenje se tog propisa kažnjava prema Pravilu 4:5, stavku 1. Nadalje,
suigrači izvođača bacanja moraju biti udaljeni najmanje tri metra od njega i
ispred crte slobodnog bacanja suparničke momčadi (13:7, 15:6; vidi i Objašnjenje
broj 1). Položaj je braničâ propisan Pravilom 13:8.
2:6 Igrači i službene osobe podliježu osobnim kaznama za učinjene prekršaje ili
nešportsko ponašanje tijekom izvedbe slobodnog bacanja ili pucanja sedmerca u
uvjetima opisanim u Pravilu 2:4-5. Prekršaj tijekom izvedbe u navedenim
okolnostima ne može za posljedicu imati izvedbu bacanja za momčad u obrani (u
suprotnom smjeru).
2:7 Ako sudci ustanove da je mjeritelj vremena prerano dao završni znak (za kraj
poluvremena, utakmice ili produžetka), moraju zadržati igrače na igralištu da bi
se odigralo preostalo vrijeme igre.
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
11
__ Pravila rukometne igre|2010.
Momčad koja je bila u posjedu lopte u trenutku prijevremenoga završnog znaka
ostaje u posjedu lopte i u nastavku igre. Ako je lopta bila izvan igre, igra se
nastavlja bacanjem koje je sukladno stanju u trenutku preranog prekida igre. Ako
je lopta bila u igri, nastavlja se slobodnim bacanjem sukladno Pravilu 13:4a-b.
Ako je znak za kraj prvog poluvremena (ili prvog produžetka) dat prekasno,
drugo poluvrijeme (ili drugi produžetak) mora biti skraćeno za toliko vremena.
Ako je znak za završetak drugog poluvremena (ili produžetka) dat prekasno,
sudci ne nogu ništa učiniti.
PREDAH (time-out)
2:8 Predah je (time–out) obvezatan:
a) zbog isključenja na dvije minute ili diskvalifikacije;
b) ako je dopušten momčadski predah (team-out);
c) zbog dobivanja znaka po mjeritelju vremena ili nadzorniku suđenja;
d) radi dogovora sudaca sukladno Pravilu 17:7.
Predah se (time-out) daje i u ostalim okolnostima ovisno o uvjetima (vidi
Objašnjenje broj 2).
Prekršaji koji se dogode tijekom predaha (time-outa) podliježu istim kaznama
kao i prekršaji tijekom igre (16:10).
2:9 Kad je riječ o predahu (time-outu), načelno, sudci odlučuju kad će se zaustaviti
uređaj za mjerenje vremena i kad će se nastaviti mjerenje vremena trajanja igre.
Znak za prekid mjerenja vremena trajanja igre po mjeritelju vremena ili
nadzorniku daje mjeritelj vremena kratkim zvučnim znakom i znak broj 15
rukom.
U okolnostima kad se obvezno dosuđuje predah (time-out), a znak je za prekid
mjerenja vremena trajanja igre dao mjeritelj vremena ili nadzornik (2:8b-c),
mjeritelj vremena mora odmah zaustaviti uređaj za mjerenje vremena, bez
čekanja znaka i potvrde sudaca.
Nakon predaha (time–outa) uvijek se mora zviždati za nastavak igre i mjerenje
vremena trajanja igre (15:5b).
TUMAČENJE
Zvučni znak sa zapisničkog stola mjeritelja vremena ili nadzornika odmah zaustavlja
igru.Čak i ako sudci (i igrači) nisu odmah uočili da je igra zaustavljena, svaki je čin na
igralištu nakon znaka nepravilan.
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
12
__ Pravila rukometne igre|2010.
To znači da pogodak postignut nakon znaka ne smije biti priznat. Jednako tako, nepravilna
bi bila odluka da se dosudi neko bacanje (sedmerac, slobodno bacanje, ubacivanje, početno
bacanje ili vratarevo bacanje/izbacivanje.) Igra se mora nastaviti bacanjem sukladno
stanju koje je bilo u trenutku kad je sa zapisničkog stola dat znak za prekid mjerenja
vremena trajanja igre. Treba imati na umu da je najčešći uzrok davanja znaka sa
zapisničkog stola nepravilna zamjena ili momčadski predah (team-out).
S druge strane, pak, bilo koja osobna kazna koju su sudci dosudili u vremenu između znaka
sa zapisničkog stola i trenutka kad su sudci dali znak za prekid igre ostaje pravovaljana,
bez obzira na vrstu prekršaja i težinu izrečene kazne.
2:10 Svaka momčad ima pravo na jedan momčadski predah (team-out) u trajanju od
jedne minute u svakom poluvremenu utakmice, ali ne i u produžetcima (vidi
Objašnjenje broj 3).
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
13
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 3. LOPTA
3:1 Lopta je izrađena od kože ili umjetnog tvoriva. Mora biti okrugla. Površina joj ne
smije biti sjajna ili skliska (17:3).
3:2 Za različite kategorije momčadi/djevojčadi koriste se za veličinu lopte različite
oznake brojevima, što se odnosi na opseg i težinu lopte:
- 58-60 cm i 425-475 g (EHF-ova/IHF-ova lopta broj 3) za seniore i kadete
(starije od 16 godina);
- 54-56 cm i 325-375 g (EHF-ova/IHF-ova lopta broj 2) za seniorke i kadetkinje
(starije od 14 godina) te mlađe kadete (12-16 godina);
-50-52 cm i 290-330 g (EHF-ova/IHF-ova lopta broj 1) za djevojčice
(8-14 godina) i dječake (8-12 godina).
TUMAČENJE
Tehnička obilježja lopta kojima se igraju sve međunarodne utakmice opisana su
Propisnikom o EHF-ovim/IHF-ovim loptama.
Veličina i težina lopta za mini rukomet nisu određene ovim Pravilima za igru.
3:3 Za svaku utakmicu na raspolaganju moraju biti najmanje dvije lopte. Pričuvna
lopta mora biti na zapisničkom stolu i dostupna u svakom trenutku trajanja igre.
Lopta mora biti u skladu s Pravilom 3:1-2.
3:4 Sudci odlučuju kad će se igrati pričuvnom loptom. Kad odluče, moraju brzo
zamijeniti loptu da bi se spriječio prekid mjerenja vremena trajanja igre i broj
predaha (time-outa) sveo na najmanju moguću mjeru.
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
14
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 4. MOMČAD, ZAMJENE, OPREMA, OZLIJEĐENI IGRAČ
MOMČAD
4:1 Momčad čini najviše 14 igrača.
Na igralištu istodobno smije biti najviše sedam igrača. Ostali se igrači smatraju
zamjenama.
Tijekom cijele utakmice momčad mora na igralištu imati jednog igrača kao
vratara. Igrač koji je naveden kao vratar može u svakom trenutku postati igrač u
polju (8:5, Tumačenje, stavak 2.). Isto tako, igrač u polju, u svakom trenutku može
zauzeti mjesto vratara (4:4 i 4:7).
Prije početka utakmice momčad mora imati najmanje pet igrača na igralištu.
Momčad može u svakom trenutku tijekom utakmice, uključujući produžetke,
povisiti broj do najviše 14 igrača.
Igra se može nastaviti i ako momčad ima manje od pet igrača na igralištu. Na
sudcima je da odluče hoće li i kad trajno prekinuti utakmicu (17:12).
4:2 Momčadi je dopušteno prijaviti najviše četiri službene osobe za utakmicu.
Službene osobe ne mogu biti zamijenjene tijekom utakmice. Jedna od njih mora
biti navedena kao službeni predstavnik momčadi. Samo je toj službenoj osobi
dopušteno obraćanje mjeritelju vremena/zapisničaru i, možebitno, sudcima (vidi
Objašnjenje broj 3 – Momčadski predah/team-out).
Općenito, službenim osobama nije dopušteno ući u igralište tijekom utakmice, a
kršenje se zabrane kažnjava kao nešportsko ponašanje (8:7, 16:1b, 16:3d i 16:6c).
Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za suparnika (13:1a-b i Objašnjenje br. 7).
Službeni je predstavnik momčadi odgovoran da – nakon što je dat znak za
početak utakmice – u prostoru za pričuvne igrače ne bude nazočna ni jedna druga
osoba osim upisanih službenih osoba (najviše četiri) i igrača kojima je dopušten
nastup (4:3).
Povreda tog pravila za posljedicu ima postupnu kaznu za službenog
predstavnika momčadi (16:1b, 16:3d i 16:6c).
4:3 Igraču ili službenoj osobi dopušten je nastup ako je upisan u zapisnik i nazočan na
početku utakmice.
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
15
__ Pravila rukometne igre|2010.
Igrači i službene osobe koji stignu nakon početka utakmice, moraju od mjeritelja
vremena/zapisničara dobiti dopuštenje za nastup i biti upisani u zapisnik
utakmice.
Igrač s pravom nastupa može, načelno, u svakom trenutku ući u igralište kroz
prostor za zamjenu igrača ( 4:4 i 4:6).
Službeni je predstavnik momčadi odgovoran da samo igrači kojima je dopušten
nastup uđu u igralište. Za povredu ovog pravila izreći će se postupna kazna
službenom predstavniku momčadi (13:1a-b,16:1b, 16:3d i 16:6c te Objašnjenje
broj 7).
IGRAČI ZA ZAMJENU
4:4 Igrač za zamjenu smije sudjelovati u igri u svako doba i višekratno ( 2:5), bez
najave mjeritelju vremena/zapisničaru, ako je igrač kojeg zamjenjuje napustio
igralište (4:5).
Igrači koji se zamjenjuju moraju ulaziti i napuštati polje za igru preko svoje crte
za zamjenu (4:5). Isto vrijedi i za zamjenu vratara (također 4:7 i 14:10).
Pravila za zamjenu igrača vrijede i tijekom predaha/time-outa (ali ne i tijekom
momčadskog predaha/team-outa).
TUMAČENJE
Svrha je zamisli crte za zamjenu igrača provedba čestite i pravilne zamjene igrača.
Namjera nije da se kažnjava igrača kad prekorači uzdužnu crtu ili crtuizvan vrata bez
nakane da stekne prednost ili ugrozi suparnika (npr. kad uzimavodu ili ručnik s klupe za
pričuvne igrače neposredno pokraj crte za zamjenuigrača ili kad nakon dosuđene
postupne kazne mirno napušta igralište prekouzdužne crte neposredno pokraj crte duge
15 cm). Nepravilno korištenjeprostora izvan prostora za igru i njegovo korištenje u
taktičke svrhe posebice jeobrađeno u Pravilu 7:10.
4:5 Zbog nepravilne se zamjene isključenjem na dvije minute mora kazniti igrač koji
je učinio prekršaj. Ako je više igrača iste momčadi učinilo prekršaj u istim
okolnostima, kažnjava se samo prvi prekršitelj.
Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za suparničku momčad (13:1a-b i
Objašnjenje broj 7).
4:6 Ako prekobrojni igrač uđe u igralište ili ako igrač nepravilno utječe na igru iz
polja za zamjenu igrača, mora se kazniti isključenjem na dvije minute. Zbog tog se
prekršaja momčad u polju za igru mora smanjiti za jednoga drugog igrača na dvije
minute (usprkos činjenici da i prekobrojni igrač mora napustiti igralište).
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
16
__ Pravila rukometne igre|2010.
Ako igrač uđe u igralište prije nego što mu je istekla vremenska kazna od dvije
minute, mora ponovo biti kažnjen isključenjem na dvije minute. To isključenje
stupa na snagu odmah pa se momčad mora smanjiti za još jednog igrača na
preostalo vrijeme njegove prve kazne.
Igra se i u jednom i u drugom primjeru nastavlja slobodnim bacanjem za
suparničku momčad (13:1a-b i Objašnjenje broj 7).
OPREMA
4:7 Igrači jedne momčadi u polju moraju nositi jednake dresove. Dresovi se obiju
momčadi moraju jasno razlikovati spojem boja i uzoraka. Svi igrači u ulozi vratara
moraju imati istu boju dresa, koja se bojom mora razlikovati od boje dresa igrača
u polju obiju momčadi i suparničkih vratara (17:3).
4:8 Igrači moraju nositi brojeve koji su najmanje veličine 20 cm na leđima i najmanje
10 cm na prsima. Trebali bi se koristiti brojevi od 1 do 99. Igrač u polju koji ulazi
na mjesto vratara mora imati isti broj dresa u objema ulogama.
Boja se brojeva mora jasno razlikovati od boje i uzorka dresa.
4:9 Igrači moraju nositi športsku obuću.
Nije dopušteno nošenje predmeta koji mogu biti opasni po igrače. To uključuje,
primjerice, štitnike za glavu, maske za lice, narukvice, satove, prstenje, vidljiv
nakit na probušenim dijelovima tijela, ogrlice ili lančiće, naušnice, naočale bez
vrpce za učvršćenje ili s tvrdim okvirom, kao i ostale predmete koji mogu biti
opasni (17:3).
Igrači koji ne ispunjavaju te uvjete ne smiju igrati dok ne otklone nepravilnosti.
Različiti prsteni, malene naušnice i vidljiv nakit na probušenim dijelovima tijela
mogu se dopustiti ako se prekriju ljepljivom vrpcom tako da više nisu opasni za
suparničke igrače. Dopuštene su vrpce za kosu, rupci i kapetanske vrpce ako su
načinjeni od mekanog i rastezljivog tvoriva.
OZLIJEĐENI (KRVAVI) IGRAČ
4:10 Ako igrač krvari ili ima krvi na tijelu ili dresu, mora odmah dragovoljno napustiti
igralište (prema propisima za zamjenu igrača), kako bi se zaustavilo krvarenje,
rana očistila i zaštitila te očistilo tijelo ili dres. Igrač se ne smije vratiti u igru dok
to nije učinjeno.
Ako igrač ne postupi kako sudci zahtijevaju u svezi s gore navedenim, smatrat će
se da se nešportski ponaša (8:7, 16:1b i 16:3 d).
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
17
__ Pravila rukometne igre|2010.
4:11 Ako se igrač ozlijedi sudci mogu dati dopuštenje (znak rukom broj 15 i 16)
dvjema osobama kojima je dopušten nastup (4:3) da uđu u igralište tijekom
predaha (time-outa), isključivo s namjerom da pomognu ozlijeđenom igraču svoje
momčadi.
Ako nakon dviju osoba kojima je dopušten ulazak uđe još netko u igralište, izreći će
mu se kazna kao da je učinjena nepravilna zamjena; ako je riječ o igraču –sukladno
pravilima 4:6 i 16:3a; ako je riječ o službenoj osobi – sukladno pravilima4:2, 16:1b,
16:3d i 16:6c. Osobi kojoj je dopušten ulazak u igralište (4:11, stavak1.) a koja
umjesto pomoći ozlijeđenom igraču savjetuje druge igrače, prilazi irazgovara sa
suparničkim igračima ili sudcima, bit će izrečena kazna zanešportsko ponašanje
prema Pravilu 16:1b, 16:3d i 16:6 c.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
18
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 5. VRATAR
Vrataru je dopušteno:
5:1 pri pokušaju obrane u vratarevu prostoru doticati loptu svim dijelovima tijela;
5:2 kretati se s loptom u vratarevu prostoru bez ograničenja koja vrijede za igrače u
polju za igru (7:2-4 i 7:7); pritom vrataru nije dopušteno otezati vratarevim
bacanjem/izbacivanjem (6:4-5, 12:2 i 15:5b);
5:3 napustiti vratarev prostor ako nije u posjedu lopte i sudjelovati u igri u polju za
igru; ako to učini, vratar podliježe pravilima koja se primjenjuju na igrače u polju
za igru (izuzev 8:5, Tumačenje, stavak 2.)
Smatra se da je vratar napustio vratarev prostor u trenutku kad je bilo kojim
dijelom tijela dodirnuo podlogu izvan vratareva prostora;
5:4 napustiti vratarev prostor s loptom koju nema pod nadzorom i nastaviti igru u
polju za igru.
Vrataru nije dopušteno:
5:5 u pokušaju obrane ugrožavati suparničke igrače (8:3, 8:5, 8:5 Tumačenje i 13:1 b);
5:6 napustiti vratarev prostor s loptom koju ima pod nadzorom; u protivnom bit će
dosuđeno slobodno bacanje za suparničku momčad (prema 6:1, 13:1a i 15:7,
stavak 3.), ako su prije toga sudci dali znak za vratarevo bacanje/izbacivanje; ako
nisu, vratarevo se bacanje/izbacivanje jednostavno ponavlja (15:7, stavak 2.);
obratite pozornost na dodatna objašnjenja u Pravilu 15:7, ako vratar ispusti loptu
izvan vratareva prostora nakon što je prešao crtu s loptom u posjedu;
5:7 ako se nalazi unutar vratareva prostora dodirnuti loptu koja leži ili se kotrlja po
tlu izvan vratareva prostora (6:1, 13:1a);
5:8 unijeti loptu u vratarev prostor dok ona leži ili se kotrlja po tlu izvan vratareva
prostora (6:1, 13:1a);
5:9 vratiti se s loptom iz polja za igru u vratarev prostor (6:1,13:1a);
5:10 dodirivati loptu stopalom ili potkoljenicom dok se kreće prema polju za igru
(13:1a);
5:11 prekoračiti vratarevu graničnu crtu (crtu na četiri metra) ili njezinu projekciju na
objema stranama prije nego je lopta napustila ruku pucača sedmerca (14:9).
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
19
__ Pravila rukometne igre|2010.
TUMAČENJE
Sve dok vratar jednom nogom stoji na tlu iza vratareve granične crte ili na njoj, dopušteno
mu je drugu nogu ili neki drugi dio tijela micati u zraku iznad te crte.
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
20
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 6. VRATAREV PROSTOR
6:1 U vratarev je prostor dopušteno ući samo vrataru (vidi i 6:3). Igrač u polju stupio
je u vratarev prostor kad ga dodirne bilo kojim dijelom tijela, uključujući i crtu
vratareva prostora.
6:2 Kad igrač iz polja za igru stupi u vratarev prostor dosuđuje se:
a) vratarevo bacanje/izbacivanje, ako napadač stupi u vratarev prostor s
loptom u posjedu ili stupi u prostor bez lopte, ali stekne prednost pred
suparnikom (12:1);
b) slobodno bacanje, ako branič stupi u vratarev prostor bez lopte i time
ostvari prednost, ali ne spriječi očitu prigodu za pogodak (13:1b i 8:7f);
c) sedmerac, kad branič stupi u vratarev prostor i time spriječi očitu prigodu za
pogodak (14:1a).
Radi primjene ovog pravila, ulazak u vratarev prostor ne znači samo dodirivanje
crte vratareva prostora, već i očit igračev iskorak u vratarev prostor.
6:3 Ulazak se u vratarev prostor ne kažnjava:
a) ako igrač stupi u vratarev prostor nakon što je igrao loptom, sve dok time
suparnika ne dovede u nepovoljan položaj;
b) ako igrač stupi u vratarev prostor bez lopte i time ne ostvari nikakvu
prednost.
6:4 Smatra se da je lopta izvan igre kad vratar rukama nadzire loptu u svom
vratarevu prostoru (12:1). Lopta mora biti vraćena u igru vratarevim
bacanjem/izbacivanjem (12:2);
6:5 Ako se lopta kotrlja kroz vratarev prostor, smatra se da je i dalje u igri i u posjedu
vratareve momčadi i jedino vratar smije njome igrati. Vratar smije podići loptu i
time je lopta izvan igre i vratiti je u igru sukladno pravilima 6:4 i 12:1-2 (vidi i
6.7b). Ako loptu koja se kotrlja u vratarevu prostoru dodirne vratarev suigrač,
dosuđuje se slobodno bacanje (13:1a i 14:1a u svezi s Objašnjenjem broj 6c); igra
se nastavlja vratarevim bacanjem/izbacivanjem (12:1(III) ) ako ju je dirao
suparnički igrač.
Lopta je izvan igre čim ostane ležati u vratarevu prostoru (12:1(II)). Tada je ona u
posjedu vratareve momčadi i jedino vratar smije njome igrati. Vratar je mora
vratiti u igru vratarevim bacanjem/izbacivanjem sukladno pravilima 6:4 i 12:2
(vidi i 6:7b). Ako je loptu dodirivao bilo koji igrač obiju momčadi dok je bila izvan
igre (12:1, stavak 2. i 13:3), i tada se mora izvesti vratarevo bacanje/izbacivanje.
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
21
__ Pravila rukometne igre|2010.
Dopušteno je igrati loptom koja je u zraku iznad vratareva prostora, sve dok se
igra u skladu s Pravilom 7:1 i 7:8.
6:6 Igra se nastavlja vratarevim bacanjem/izbacivanjem prema Pravilu 6:4-5 ako
branič dodiruje loptu u pokušaju obrane, a nakon toga je uhvati vratar ili ostane
unutar vratareva prostora.
6:7 Ako igrač odigra loptom u svoj vratarev prostor, valja dosuditi:
a) pogodak, ako je lopta ušla u vrata;
b) slobodno bacanje, ako je lopta završila u vratarevu prostoru ili ako vratar
loptu dodirne a ona ne uđe u vrata (13:1a-b);
c) ubacivanje, ako lopta prijeđe preko vrata ili crta izvan vrata (11:1);
d) igra se nastavlja, ako lopta prođe kroz vratarev prostor u prostor za igru a
vratar je ne dodirne.
6:8 Lopta koja se iz vratareva prostora vrati u polje za igru ostaje u igri.
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
22
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 7. IGRANJE LOPTOM I PASIVNA IGRA
IGRANJE LOPTOM
Dopušteno je:
7:1 bacati, hvatati, zaustavljati, gurati ili udarati po lopti koristeći se dlanovima s
ispruženim prstima i šakama, rukama, glavom, trupom, bedrima i koljenima;
7:2 držati loptu najviše tri sekunde, i ako leži na tlu (13:1a);
7:3 učiniti najviše tri koraka držeći loptu (13:1a), a korak je učinjen:
a) kad igrač koji stoji objema nogama na tlu podigne jednu nogu i nakon toga je
spusti ili pomakne nogu s jednog mjesta na drugo mjesto;
b) kad igrač dodiruje tlo samo jednom nogom, uhvati loptu i potom dodirne tlo
drugom nogom;
c) kad igrač nakon skoka doskoči na tlo samo jednom nogom, a potom se odrazi
istom nogom ili dodirne tlo drugom nogom;
d) kad igrač nakon skoka objema nogama istodobno doskoči na tlo, a potom
podigne jednu nogu i spusti je ili pomakne nogu s jednog mjesta na drugo
mjesto.
TUMAČENJE
U skladu je s Pravilima igre ako igrač s loptom padne na pod, kliže se i nakon toga ustane i
nastavi igrati loptom. Isto vrijedi i kad se igrač baci za loptom, stavi je pod nadzor, ustane i
nastavi njome igrati.
7:4 loptu iz mjesta ili u trku
a) jednom odbiti loptu od tla i ponovo je uhvatiti jednom rukom ili objema
rukama;
b) jednom rukom više puta odbiti loptu od tla (voditi loptu) i nakon toga je
uhvatiti ili podići jednom rukom ili objema rukama;
c) kotrljati loptu po tlu jednom rukom i nakon toga je uhvatiti ili podići jednom
rukom ili objema rukama;
Čim se potom lopta uhvati jednom rukom ili objema rukama, njome se mora
ponovo odigrati najkasnije nakon triju sekunda ili nakon triju koraka ( 13:1a).
Odbijanje ili vođenje lopte smatra se započetim kad igrač dodiruje loptu bilo
kojim dijelom tijela i usmjerava je prema tlu.
Ako je lopta dodirnula nekoga drugog igrača ili vrata, igraču je dopušteno
ponovno odbijanje ili vođenje lopte (14:6).
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
23
__ Pravila rukometne igre|2010.
7:5 premještati loptu iz jedne ruke u drugu ruku;
7:6 odigrati loptom iz klečećega, sjedećega ili ležećega stava. To znači da je dopušteno
izvesti bacanje (npr. slobodno bacanje) iz tog stava ako su zadovoljeni uvjeti iz
Pravila 15:1, uključujući i uvjet da dio jedne noge mora biti u stalnom doticaju s
podlogom.
Nije dopušteno:
7:7 dodirnuti loptu više od jedanput ako ona u međuvremenu nije dodirnula tlo,
drugog igrača ili vrata (13:1a);
Dodirivanje se lopte više od jedanput, međutim, ne kažnjava ako je igrač nespretan
s loptom, primjerice kad ne uspije odmah smiriti loptu koju pokušava zaustaviti ili
uhvatiti.
7:8 dodirivati loptu potkoljenicom ili stopalom osim kad igrača u te dijelove tijela
loptom pogodi suparnički igrač (13:1a-b i 8:7e);
7:9 igra se nastavlja kad lopta dodirne sudca na igralištu;
7:10 Ako igrač koji vodi loptu jednom nogom ili objema nogama stupi izvan prostora
za igru (dok je lopta još u prostoru za igru) da primjerice, zaobiđe braniča,
dosuđuje se slobodno bacanje za suparničku momčad (13:1a).
Ako igrač momčadi koja je u posjedu lopte namjerno iziđe izvan prostora za igru,
sudci moraju upozoriti igrača da se vrati u igralište. Ako igrač to ne učini ili taj čin
ponovi ista momčad, treba dosuditi slobodno bacanje za suparničku momčad
(13:1a), bez ponovnog upozorenja. Taj čin nema za posljedicu dosuđivanje osobne
kazne prema pravilima 8 i 16.
PASIVNA IGRA
7:11 Momčadi nije dopušteno zadržavati loptu u posjedu bez očitog napada ili pokušaja
pucanja na vrata. To se odnosi i na ponovljeno otezanje izvedbom početnog
bacanja, slobodnog bacanja, vratareva bacanja/izbacivanja i ubacivanja momčadi
koja je u posjedu lopte (Objašnjenje broj 4). To se smatra pasivnom igrom, koja se
kažnjava slobodnim bacanjem protiv momčadi koja je bila u posjedu lopte, osim
ako ne prestane htijenje za pasivnom igrom (13:1a).
Slobodno se bacanje izvodi s mjesta na kojem je lopta bila u trenutku prekida igre.
7:12 Kad se prepozna pasivna igra, pokazuje se znak upozorenja rukom (znak broj 17).
Time se daje mogućnost momčadi u napadu da promijeni način napada kako bi
spriječila oduzimanje lopte. Ako se način napada ne promijeni ni nakon znaka
upozorenja, ili ako nije pucano na vrata, dosuđuje se slobodno bacanje protiv
momčadi koja je u posjedu lopte (Objašnjenje broj 4).
Ponekad sudci mogu dosuditi slobodno bacanje protiv momčadi u napadu bez
prethodnog znaka upozorenja za pasivnu igru, primjerice kad igrač namjerno ne
želi doći u očitu prigodu za pogodak.
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 8. PREKRŠAJI I NEŠPORTSKO PONAŠANJE
DOPUŠTENE RADNJE
8:1 Dopušteno je:
a) korištenje dlana s ispruženim prstima za igranje loptom koja je izvan ruku
drugog igrača;
b) povijenim rukama biti u tjelesnom doticaju sa suparnikom, nadzirati ga i
slijediti na taj način;
c) tijelom blokirati suparnika u borbi za položaj.
Tumačenje
Pod blokiranjem se podrazumjeva sprječavanje kretanja suparnika u slobodan prostor.
Postavljanje bloka, zadržavanje u bloku i oslobađanje od bloka mora, načelno, biti učinjeno
na pasivan način glede odnosa spram suparnika (vidi, međutim, 8:2 b).
PREKRŠAJI KOJE OBIČNO NE TREBA KAZNITI (uzeti u obzir, međutim, mjerila za
donošenje odluka u skladu s Pravilom 8:3 a-d)
8:2 Nije dopušteno:
a) istrgnuti ili izbiti loptu suparniku iz ruka;
b) blokirati suparnika rukama, dlanovima s ispruženim prstima, nogama, ili
koristiti se bilo kojim dijelom tijela za njegovo pomicanje ili odgurivanje u stranu,
što uključuje i ugrožavanje suparnika laktom kako na mjestu , tako i ukretanju;
c) držati suparnika (za tijelo ili dres), čak i ako on, usprkos prekršaju, nastavlja
igrati;
d) natrčavati ili naskakivati na suparnika.
PREKRŠAJI KOJE VALJA KAZNITI PREMA PRAVILU 8:3-6
8:3 Prekršaji u kojima je igra igrača uglavnom ili isključivo usmjerena na suparnikovo
tijelo mora za posljedicu imati osobnu kaznu. To znači da , osim dosudbe
slobodnog bacanja ili sedmerca, prekršitelja treba postupno kazniti, počevši
opomenom (16:1), a zatim isključenjem na dvije minute (16:3 b) i diskvalifikacijom
(16:6 d).
Za teže prekršaje postoje tri razine kažnjavanja, koje se zasnivaju na ovim
mjerilima:
• prekršaji koje treba kazniti izravnim isključenjem na dvije minute (8:4);
• prekršaji koje treba kazniti diskvalifikacijom (8:5);
• prekršaji koje treba kazniti diskvalifikacijom uz obvezatnu pisanu prijavu (8:6).
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
25
__ Pravila rukometne igre|2010.
MJERILA ZA DONOŠENJE ODLUKA
Za prosudbu koja je kazna primjerena pojedinom prekršaju treba primjenjivati ova
mjerila, spajajući ih ovisno o okolnostima:
a) položaj igrača koji je učinio prekršaj (čeoni položaj, sa strane ili odostraga);
b) dio tijela u koji je usmjerena nedodopuštena igra (trup, pucačka ruka, noga,
glava, grkljan, vrat);
c) snaga prekršaja (nedopuštene akcije, i / ili prekršaj nad suparnikom koji je u
punom trku);
d) učinak nedopuštene radnje:
- utjecaj na nadzor nad tijelom i loptom;
- smanjenje ili sprječavanje mogućnosti kretanja (pokretljivosti);
- sprječavanje nastavka igre.
Pri prosudbi prekršaja bitne su i ostale okolnosti tijekom utakmice (npr. pucanje na
vrata , utrčavanje u slobodan prostor, puni trk).
PREKRŠAJI KOJE VALJA KAZNITI IZRAVNIM ISKLJUČENJEM NA DVIJE MINUTE
8:4 Za neke je prekršaje kazna izravno isključenje na dvije minute, bez obzira je li
igrač već bio opomenut.
To posebice vrijedi za one prekršaje pri kojima se igrač koji ih čini ne obazire na
opasnost u koju dovodi suparnika (8:5 i 8:6). Uzimajući u obzir mjerila za
donošenje odluka prema Pravilu 8:3, kao primjeri tih prekršaja mogu biti:
a) prekršaji načinjeni velikom silinom ili nad suparnikom koj je u brzom trku;
b) dugotrajno držanje ili povlačenje suparnika na tlo;
c) prekršaji u predjelu glave, grkljana i vrata;
d) snažan udarac u tijelo ili po pucačkoj ruci;
e) pokušaj da se suparnik izbaci iz ravnoteže (npr., hvatajući ga dok je u skoku
za nogu/stopalo; 8:5a);
f) natrčavanje ili naskakivanje na suparnika velikom brzinom
PREKRŠAJI KOJE VALJA KAZNITI DISKVALIFIKACIJOM
8:5 Igrača koji napada suparnika na način opasan po njegovo zdravlje valja
diskvalificirati (16:6a). Osobita je opasnost po suparnikovo zdravlje velika žestina
prekršaja ili činjenica da je suparnik potpuno nespreman za prekršaj i zbog toga
bespomoćan da se zaštiti (8:5 Tumačenje).
Osim mjerila u skladu s Pravilom 8:3 i 8:4, valja primijeniti i ova mjerila za
donošenje odluka:
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
26
__ Pravila rukometne igre|2010.
a) trenutačan gubitak nadzora nad tijelom pri trčanju ili skakanju, ili pucanju;
b) posebice energična radnja nad suparnikovim tijelom, napose usmjerena
prema licu, grkljanu ili vratu (žestina tjelesnog dodira);
c) počiniteljev bezobziran odnos spram suparnika pri činidbi prekršaja.
Tumačenje
Čak i prekršaj koji je nastao zbog laganog dodira može biti vrlo opasan i prouzročiti
suparniku ozbiljnu ozljedu kad je on u skoku ili u trku pa se ne može zaštititi . Prosudba o
dosuđivanju diskvalifikacije u tim okolnostima ne zasniva se samo na silini tjelesnog
dodira, već i na opasnosti koja vreba iz tih prekršaja.
To vrijedi i kad vratar napusti vratarev prostor radi prekida dodavanja suparnikâ. Vratar
pritom mora paziti da njegovo igranje ne preraste u prekršaj opasan po suparnikovo
zdravlje.
Vratar će biti diskvalificiran ako:
a) dođe u posjed lopte a pri kretanju se sudari sa suparnikom;
b) ne uspije staviti loptu pod nadzor a sudari se sa suparnikom.
Ako su sudci uvjereni da bi u navedenim okolnostima, da nije bilo nedopuštene
vratareve igre, suparnik došao u posjed lopte, dosudit će sedmerac.
DISKVALIFIKACIJA ZBOG POSEBICE BEZOBZIRNE, POSEBICE OPASNE,
ZLONAMJERNE ILI RADNJE S NAKANOM (uz pisanu prijavu)
8:6 Ako sudci ustanove da je igračeva radnja posebice bezobzirna, posebice opasna,
zlonamjerna ili s nakanom, moraju nakon utakmice podnijeti pisanu prijavu kako
bi mjerodavno tijelo moglo odlučiti o daljnjim mjerama.
Pokazatelji i posebna obilježja koja mogu poslužiti kao mjerilo odlučivanja, osim
onih u Pravilu 8:5, jesu:
a) posebice bezobzirna ili posebice opasna radnja;
b) zlonamjerna ili radnja s nakanom koja ni na koji način nije vezana uz stanje u
igri.
TUMAČENJE
Ako je prekršaj prema Pravilu 8:5 ili 8:6 učinjen u posljednjoj minuti utakmice u svrhu
sprječavanja postizanja pogotka, smatra se da prema Pravilu 8:10d taj prekršaj spada u
vrlo grubo nešportsko ponašanje i kažnjava se sukladno tomu .
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
27
__ Pravila rukometne igre|2010.
NEŠPORTSKO PONAŠANJE KOJE VALJA KAZNITI PREMA PRAVILU 8:7-10
Nešportskim se ponašanjem smatraju svi čini izrečeni ili učinjeni koji nisu u duhu
športskog ozračja. To vrijedi i za igrače i za službene osobe obiju momčadi kako u polju
za igru, tako i izvan njega. Kažnjavanje nešportskoga, gruboga nešportskog i vrlo
gruboga nešportskog ponašanja zasniva se na četiri različite razine učinjenih prekršaja:
• radnje koje se kažnjavaju postupno (8:7);
• radnje koje se kažnjavaju izravnim isključenjem na dvije minute (8:8);
• radnje koje se kažnjavaju diskvalifikacijom (8:9);
• radnje koje se kažnjavaju diskvalifikacijom i pisanom prijavom (8:10).
NEŠPORTSKO PONAŠANJE KOJE VALJA POSTUPNO KAZNITI
8:7 Dolje navedene radnje, od a do f, primjeri su nešportskog ponašanja koje se
postupno kažnjava, počevši opomenom (16:1b):
a) prigovori na odluke sudaca, riječima ili činima, uzrokovani pojedinim
odlukama sudaca;
b) uznemiravanje suparnika ili suigrača riječima ili gestama, ili ometanje
suparnika vikom;
c) ometanje izvedbe nekog suparnikova bacanja, nepoštivanjem razmaka od
tri metra ili na neki drugi način;
d) pokušaj da se glumom obmanu suci kako bi pogrješno prosudili akcije
suparnikâ ili pretjerivanje glede učinka akcija suparnikâ kako bi se iznudilo
dosuđivanje predaha (time-outa) ili nezasluženo kažnjavanje suparnikâ;
e) učinkovito blokiranje udarca ili dodavanje stopalom ili potkoljenicom;
potpuno refleksni pokreti, npr. skupljanje nogu, ne kažnjavaju se (7:8);
f) opetovani ulazak u vratarev prostor iz taktičkih razloga.
NEŠPORTSKO PONAŠANJE KOJE VALJA KAZNITI IZRAVNIM ISKLJUČENJEM NA
DVIJE MINUTE
8:8 Prekršaje nešportskog ponašanja koji se po svojoj naravi čine žešćima, valja
kazniti izravnim isključenjem na dvije minute, bez obzira je li igrač ili dužnosnik
već ranije bio opomenuti. To uključuje:
a) prosvjede vikom i snažnim gestama ili izazovno ponašanje;
b) ako igrač s loptom, protiv čije je momčadi dosuđeno neko bacanje, odmah
ne ispusti ili ne stavi loptu na tlo, kako bi suparnik mogao njome neometano igrati;
c) ometanje pristupa lopti koja je otišla u prostor za zamjene igrača
_____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
28
__ Pravila rukometne igre|2010.
GRUBO NEŠPORTSKO PONAŠANJE KOJE VALJA KAZNITI DISKVALIFIKACIJOM
8:9 Oblici nešportskog ponašanja koji se smatraju grubim nešportskim ponašanjem
moraju se kazniti diskvalifikacijom. Primjeri su takvog ponašanja:
a) izazovno udaranje i bacanje lopte u stranu nakon odluke sudaca;
b) ako vratar napadno ne želi braniti pri pucanju sedmerca;
c) namjerno gađanje suparnika loptom tijekom prekida igre; a ako je to učinjeno
vrlo snažno i s male udaljenosti; takav se prekršaj smatra vrlo grubim nešportskim
ponašanjem prema Pravilu 8:6;
d) kad pucač sedmerca pogodi vratara loptom u glavu a vratar nije micao glavom u
smjeru lopte;
e) kad izvođač slobodnog bacanja pogodi braniča loptom u glavu a branič nije
micao glavom u smjeru lopte;
f) igračeva osveta nakon što je nad njim učinjen prekršaj.
TUMAČENJE
Pri pucanju sedmerca ili izvedbi slobodnog bacanja igrač mora paziti da ne ugrozi vratara
ili braniča.
DISKVALIFIKACIJA ZBOG VRLO GRUBOGA NEŠPORTSKOG PONAŠANJA (uz pisanu
prijavu)
8:10 Ako sudci prosude da je igrač učinio prekršaj vrlo gruboga nešportskog ponašanja,
moraju nakon utakmice podnijeti pisanu prijavu kako bi mjerodavno tijelo odlučilo
o daljnjim mjerama.
Kao primjeri mogu poslužiti ove radnje:
a) vrijeđanje ili prijetnja sudcu, mjeritelju vremena/zapisničaru, nadzorniku
suđenja, službenomu klupskom predstavniku, igraču, gledatelju; to se može
činiti riječima ili činima (npr., izrazom lica, gestama, govorom tijela ili tjelesnim
dodirom);
b) (I.) kad klupska službena osoba ometa igru kako u polju za igru, tako i iz
prostora za zamjene igrača, ili (II) ako igrač spriječi očitu prigodu zapogodak
nedopuštenim ulaskom u polje za igru (4:6) ili iz prostora zazamjene igrača;
c) ako u posljednjoj minuti utakmice, dok lopta nije u igri, igrač ili službena osoba
sprječava ili zadržava suparnika pri izvedbi bacanja kako bi ga onemogućila da
puca na vrata ili da dođe u očitu prigodu za pogodak; to se smatra vrlo grubim
nešportskim ponašanjem i odnosi se na bilo koji oblik ometanja (npr.
onemogućavanje kretanja, prekid dodavanja, ometanje primanja lopte,
neostavljanje lopte)
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
29
__ Pravila rukometne igre|2010.
d) ako u posljednjoj minuti utakmice, dok je lopta u igri, suparnik radnjama
opisanima u Pravilu 8:5 i 8:6 spriječi momčad koja je u posjedu lopte da
puca na vrata ili da dođe u očitu prigodu za pogodak; za to nije dostatna
samo diskvalifikacija prema Pravilu 8:5 i 8:6; već se mora podnijeti i pisana
prijava.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
30
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 9. POGODAK
9:1 Pogodak je postignut kad lopta čitavim obujmom prijeđe crtu vrata (vidi sliku 4.),
ako prije ili tijekom udarca pucač, njegovi suigrači ili službene osobe nisu učinili
prekršaj. Sudac na crti izvan vrata dvama kratkim zvižducima i znakom broj 12
rukom potvrđuje da je pogodak postignut.
Postizanje pogotka treba dopustiti ako je branič prekršio Pravila a lopta je ipak
ušla u vrata.
Pogodak se ne smije priznati ako su sudci, mjeritelj vremena ili delegat prekinuli
igru prije nego je lopta cijelim obujmom prešla crtu vrata.
Pogodak treba priznati za suparnika ako je igrač ubacio loptu u vlastita vrata,
osim kad vratar izvodi vratarevo bacanje/izbacivanje ( 12:2, stavak 2. ).
TUMAČENJE
Mora se dosuditi pogodak ako let lopte u vrata spriječi netko ili nešto što ne sudjeluje u igri
(gledatelj, itd. ) a sudci su uvjereni da bi lopta, inače, nedvojbeno ušla u vrata.
9:2 Pogodak se ne smije poništiti ako su ga sudci dosudili i zviždali za početnobacanje
(vidi Tumačenje Pravila 2:9 ).
Sudci moraju dati nedvosmislen znak da priznaju pogodak ako se nakon postizanja
pogotka i prije znaka za početno bacanje oglasio zvučni znak za kraj poluvremena
ili utakmice (početno bacanje se ne izvodi).
TUMAČENJE
Pogodak koji su sudci priznali treba odmah biti objavljen na semaforu.
9:3 Momčad koja je postigla više pogodaka od suparnika, pobjednik je. Utakmica je
neodlučena ako obje momčadi imaju isti broj pogodaka ili nisu postigle ni po
jedan pogodak (vidi 2:2 ).
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
31
__ Pravila rukometne igre|2010.
Slika 4. POGODAK
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
32
pogodak
nije pogodak
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 10. POČETNO BACANJE
10:1 Na početku utakmice početno bacanje izvodi momčad koja je dobila ždrijeb i
izabrala loptu. Suparnička momčad ima pravo izabrati stranu. Ako momčad koja
je dobila ždrijeb izabere stranu, suparnička momčad izvodi početno bacanje.
Na početku drugog poluvremena momčadi zamjenjuju strane. Početno bacanje u
drugom poluvremenu izvodi momčad koja nije imala početno bacanje na početku
utakmice.
Nanovo se ždrijeba prije početka svakog produžetka i sve odredbe Pravila 10:1
primjenjuju se i tijekom produžetaka.
10:2 Nakon svakog pogotka igra se nastavlja početnim bacanjem momčadi koja je
primila pogodak (vidi, ipak, 9:2, stavak 2. ).
10:3 Početno se bacanje izvodi u bilo kojem smjeru sa središta igrališta (uz dopušteni
odmak od oko 1,5 metar sa svake strane središta). Označava se zviždukom, nakon
kojega se bacanje mora izvesti u roku od tri sekunde (13:1a, 15:7, stavak 3.).
Izvođač početnog bacanja bar jednom nogom mora stajati na središnjoj crti, a
druga mu noga mora biti na crti ili iza središnje crte u njegovu polju (15:6) te se
mora zadržati u tom položaju dok lopta ne napusti njegovu ruku (13:1a, 15:7,
stavak 3., a vidi i Objašnjenje broj 5 ).
Suigrači izvoditelja početnog bacanja ne smiju prijeći središnju crtu prije sudčeva
zvižduka (15:6 ).
10:4 Pri početnom bacanju na početku svakog poluvremena (uključujući i početak
svakog dijela produžetaka) svi igrači moraju biti na svojoj polovini igrališta.
Pri početnom bacanju nakon pogotka suparnički igrači smiju biti na objema
polovinama igrališta.
U obama primjerima suparnički igrači moraju biti najmanje tri metra udaljeni od
izvođača početnog bacanja (15:4, 15:9, 8:7c ).
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
33
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 11. UBACIVANJE
11:1 Ubacivanje se dosuđuje kad lopta cijelim obujmom prijeđe uzdužnu crtu ili kad
branič u polju posljednji dodirne loptu prije nego ona izađe iz igrališta preko
vrata ili crta izvan vrata.
Dosuđuje se i kad lopta dodirne strop ili predmete obješene iznad prostora za
igru.
11:2 Ubacivanje bez sudčeva zvižduka (15:5b) izvodi momčad čiji igrač nije posljednji
dodirnuo loptu prije nego je izašla iz igrališta pored ili preko vrata ili dodirnula
strop ili predmete obješene iznad prostora za igru.
11:3 Ubacuje se s mjesta na kojem je lopta prešla uzdužnu crtu; ako je pak prešla preko
vrata ili crta izvan vrata sa sjecišta uzdužne crte s crtom izvan vrata na strani gdje
je lopta izašla. Ako se ubacivanje izvodi jer je lopta dodirnula strop ili predmete
obješene iznad prostora za igru, lopta se ubacuje s najbližeg mjesta na uzdužnoj
crti u odnosu na mjesto gdje je lopta dotaknula strop ili predmete obješene iznad
prostora za igru.
11:4 Igrač koji izvodi bacanje mora jednom nogom stajati na uzdužnoj crti (15:6 ) i
zadržati se u pravilnom položaju dok lopta ne napusti njegovu ruku (15:7, stavak
2. i 3., 13:1a). Nije propisano gdje mora biti druga noga.
11:5 Pri ubacivanju suparnički igrači ne smiju prići izvođaču bliže od tri metra, (15:4,
15:9 i 8:7c ).
Braničima je dopušteno stajati neposredno ispred crte vlastitog vratareva prostora
pa i onda kad je taj razmak manji od tri metra.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
34
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 12. VRATAREVO BACANJE (izbacivanje)
12:1 Vratarevo se bacanje/izbacivanje dosuđuje:
I) kad igrač suparničke momčadi uđe u vratarev prostor i prekrši Pravilo 6:2a;
II) kad vratar ima loptu pod nadzorom u vratarevu prostoru ili ona leži na tlu
vratareva prostora (6:4-5);
III) kad igrač suparničke momčadi dira loptu koja se kotrlja u vratarevu prostoru
(6:5, stavak 1.), ili
IV) kad lopta prijeđe preko vrata ili crta izvan vrata a posljednji ju je dotaknuo
vratar ili igrač suparničke momčadi.
To će reći da je u svim tim primjerima lopta izvan igre. Igru treba nastaviti
vratarevim bacanjem/izbacivanjem (13:3) i ako je neka povreda Pravila učininjena
nakon što je vratarevo bacanje/izbacivanje bilo označeno i prije nego što je ono
izvedeno.
12:2 Vratarevo bacanje/izbacivanje izvodi vratar, bez sudčeva zvižduka (ipak, 15:5b),
iz vratareva prostora preko crte vratareva prostora.
Vratarevo se bacanje/izbacivanje smatra izvedenim kad lopta kojom je igrao vratar
cijelim svojim obujmom prijeđe crtu vratareva prostora.
Igračima je suparničke momčadi dopušteno biti neposredno ispred crte vratareva
prostora, ali im nije dopušteno dirati loptu prije nego cijelim svojim obujmom
prijeđe crtu vratareva prostora (15:4, 15:9, 8:7c ).
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
35
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 13. SLOBODNO BACANJE
Dosudba slobodnog bacanja
13:1 Načelno, sudci prekidaju igru i nastavljaju je slobodnim bacanjem za suparničku
momčad kad:
a) momčad koja je u posjedu lopte povrijedi Pravila, što za posljedicu mora imati
oduzimanje lopte ( 4:2-3, 4:5-6, 5:6-10, 6:5, 6:7b, 7:2-4, 7:7- 8, 7:10, 7:11-12, 8:2,
10:3, 11:4, 13:7,14:4-7, 15:7, stavak 1. i 15:8);
b) suparnik povrijedi Pravila i zbog toga momčad koja je bila u posjedu lopte
izgubi loptu (4:2-3, 4:5-6, 5:5, 6:2b, 6:7b, 7:8, 8:2).
13:2 Sudci moraju omogućiti razvoj igre suzdržavajući se od preuranjenog prekida
igre dosudbom slobodnog bacanja.
To podrazumijeva da prema Pravilu 13:1a sudci ne moraju dosuditi slobodno
bacanje odmah nakon prekršaja koji je učinila momčad u napadu ako je momčad
u obrani uspjela doći u posjed lopte.
Isto tako, prema Pravilu 13:1b, sudci ne bi smjeli posredovati sve dok nije očito da
će momčad u napadu izgubiti loptu ili ne će moći nastaviti napad zbog prekršaja
koji je učinila momčad u obrani.
Ako treba izreći osobnu kaznu zbog povrede Pravila, sudci smiju odmah prekinuti
igru ako time ne oduzimaju prednost momčadi čiji igrači nisu učinili prekršaj. U
suprotnom, izricanje kazne treba odgoditi do svršetka akcije koja je u tijeku.
Pravilo 13:2 ne primjenjuje se zbog prekršaja Pravila 4:2-3 ili 4:5-6, kad se igra
mora odmah prekinuti, ako je posredovao mjeritelj vremena.
13:3 Ako se prekršaj koji bi uobičajeno prouzročio slobodno bacanje prema Pravilu
13:1 a-b dogodi dok je lopta izvan igre, igra se nastavlja bacanjem sukladno
okolnosti zbog koje je bila prekinuta.
13:4 Kao dopuna okolnostima navedenim u Pravilu 13:1a-b, slobodnim se bacanjem
nastavlja igra i onda kad je bila prekinuta (dok je lopta bila u igri) iako se nije
dogodila povreda Pravila:
a) momčad koja je bila u posjedu lopte prije prekida igre, u nastavku igre i dalje je
u posjedu lopte;
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
36
__ Pravila rukometne igre|2010.
b) ako ni jedna momčad nije bila u posjedu lopte, lopta se dodjeljuje onoj
momčadi koja je bila u posjedu lopte prije prekida igre.
13:5 Ako se dosudi slobodno bacanje protiv momčadi koja je u posjedu lopte u
trenutku sudčeva zvižduka, igrač koji ima loptu mora je smjesta ispustiti ili je
spustiti na tlo da se njome može odmah igrati (8:8 b).
Izvedba slobodnog bacanja
13:6 Slobodno se bacanje izvodi bez sudčeva zvižduka (15:5b), načelno, s mjesta na
kojem je učinjen prekršaj. Postoje i iznimke od tog načela.
U okolnostima opisanim u Pravilu 13:4a-b, slobodno se bacanje izvodi nakon
sudčeva zvižduka, načelno, s mjesta na kojem je lopta bila u trenutku kad je učinjen
prekršaj.
Ako sudac ili nadzornik (EHF-ov/IHF-ov, kontinentalnog saveza ili saveza zemlje
članice) prekine igru zbog prekršaja koji je učinio igrač ili službena osoba momčadi
u obrani koji zahtijeva upozorenje ili osobnu kaznu, tada se slobodno bacanje
izvodi s mjesta na kojem je lopta bila u trenutku prekida igre, ako je to povoljniji
položaj od onoga na kojem se prekršaj dogodio.
Ista iznimka kao u prethodnom stavku primjenjuje se i kad mjeritelj vremena
prekine igru zbog povrede Pravila 4:2-3 ili 4:5-6.
Kako je navedeno u Pravilu 7:11, slobodno se bacanje zbog pasivne igre izvodi s
mjesta na kojem je lopta bila kad je igra bila prekinuta.
Bez obzira na osnovna načela i postupke koji su navedeni u prethodnim člancima,
slobodno se bacanje nikada ne snije izvesti unutar vratareva prostora momčadi
koja ga izvodi ili iza crte slobodnog bacanja suparničke momčadi.
U svim okolnostima kad je mjesto izvedbe, u skladu s prethodnim člancima, unutar
navedenog prostora, mjesto se izvedbe slobodnog bacanja mora premjestiti na
najbliži položaj izvan toga ograničenog područja.
TUMAČENJE
Ako se mjesto izvedbe slobodnog bacanja nalazi točno na crti slobodnog bacanja momčadi
u obrani, tada se bacanje mora izvesti točno s mjesta prekršaja. Nadalje, što je udaljenost
od crte slobodnog bacanja veća, veće je i dopušteno odstupanje od mjesta izvedbe
slobodnog bacanja. Odstupanje se povećava najviše do tri metra, i to onda kad se slobodno
bacanje izvodi ispred vratareva prostora momčadi koja izvodi slobodno bacanje.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
37
__ Pravila rukometne igre|2010.
Odstupanje koje je upravo objašnjeno ne odnosi se na povrede Pravila 13:5 ako je isto
kažnjeno prema Pravilu 8:8b. Tada se slobodno bacanje mora izvesti točno s mjesta na
kojem se prekršaj dogodio.
13:7 Igrači momčadi u napadu ne smiju dodirnuti ili prijeći crtu slobodnog bacanja
suparničke momčadi prije nego je slobodno bacanje izvedeno. Vidi i posebna
ograničenja u Pravilu 2:5.
Sudci moraju ispraviti položaj napadača koji se nalaze između crte slobodnog
bacanja i crte vratareva prostora tijekom slobodnog bacanja ako nepravilan
položaj utječe na razvoj igre (15:3 i 15:6). Slobodno se bacanje nakon toga izvodi
nakon sudčeva zvižduka (15:5b). Isti se postupak primjenjuje (15:7, stavak 2.)
ako netko od suigrača izvođača bacanja prijeđe crtu slobodnog bacanja (prije
nego lopta napusti izvođačevu ruku) ako se bacanje izvodi bez sudčeva zvižduka.
Kad se slobodno bacanje izvodi nakon sudčeva zvižduka, a napadači dodiruju ili
prelaze crtu slobodnog bacanja prije nego je lopta napustila izvođačevu ruku,
mora se dosuditi slobodno bacanje za momčad u obrani (15:7, stavak 3., 13:1a).
13:8 Pri izvedbi slobodnog bacanja suparnički igrači moraju biti udaljeni najmanje tri
metra od izvođača. Njima je, međutim, dopušteno stajati neposredno ispred crte
vlastitog vratareva prostora ako se slobodno bacanje izvodi ispred njihove crte
slobodnog bacanja. Ometanje se izvedbe slobodnog bacanja kažnjava sukladno
pravilima 15:9 i 8:7c.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
38
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 14. SEDMERAC
Dosudba sedmerca
14:1 Sedmerac se dosuđuje zbog:
a) nepropisnog sprječavanja u očitoj prigodi za pogodak od igrača ili službene
osobe suparničke momčadi, na cijeloj igrališnoj površini;
b) neosnovanog zvižduka u očitoj prigodi za pogodak;
c) sprječavanja u očitoj prigodi za pogodak po nekomu tko ne sudjeluju u igri;
npr. gledatelj uđe u prostor za igru ili zviždukom omete napadača (osim kad
se primjenjuje Tumačenje Pravila 9:1). To se odnosi i na slučaj više sile, kao
što je nestanak električne energije u trenutku kad se igrač našao u očitoj
prigodi za pogodak.
Što je očita prigoda za pogodak pogledaj u Objašnjenju broj 6.
14:2 Ako napadač zadrži potpuni nadzor nad loptom i tijelom unatoč povredi Pravila
14:1a, nema razloga za dosudbu sedmerca, čak i ako nakon toga igrač propusti
postići pogodak.
U svakoj mogućoj prilici sudci se moraju suzdržati od dosudbe sedmerca prije
nego što se uvjere da zbilja postoje uvjeti i da je nužno dosuditi tu kaznu. Ako
napadač nastavi akciju i postigne pogodak unatoč braničevu prekršaju, očito je da
ne postoji razlog za dosudbu sedmerca. U suprotnom, ako postane očigledno da je
napadač izgubio loptu ili nadzor nad tijelom zbog prekršaja i da više nije u očitoj
prigodi za pogodak, dosuđuje se sedmerac.
14:3 Pri dosudbi sedmerca sudci mogu dati znak za predah (time-out) , ali samo zbog
dužeg prekida, primjerice radi zamjene vratara ili izvođača bacanja, a odluka je o
prekidu mjerenja trajanja vremena igre u duhu i prema mjerilima Objašnjenja
broj 2.
Pucanje sedmerca
14:4 Sedmerac se puca izravnim udarcem na vrata unutar tri sekunde nakon zvižduka
sudca u polju za igru (15:7, stavak 3., 13:1a).
14:5 Igrač koji puca sedmerac mora zauzeti položaj iza crte na sedam metara, ali
najdalje jedan metar udaljen od crte na sedam metara (15:1, 15:6). Nakon
zvižduka, izvođač ne smije dodirnuti ili prekoračiti crtu na sedam metara prije
nego lopta napusti njegovu ruku (15:7, stavak 3., 13:1a).
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
39
__ Pravila rukometne igre|2010.
14:6 Pucač ili njegovi suigrači ne smiju ponovo igrati loptom nakon pucanja sedmerca
dok ona ne dotakne suparnika ili vrata (15:7, stavak 3., 13:1a).
14:7 Pri pucanju sedmerca pucačevi suigrači moraju biti ispred crte slobodnog bacanja
dok lopta ne napusti njegovu ruku (15:3, 15:6). Ako tako ne bude, dosudit će se
slobodno bacanje za suparničku momčad (15:7, stavak 3., 13:1a).
14:8 Pri pucanju sedmerca suparnici moraju biti ispred crte slobodnog bacanja i
najmanje tri metra udaljeni od crte na sedam metara, sve dok lopta ne napusti
pucačevu ruku. Inače će se sedmerac ponoviti ako pogodak nije bio postignut, ali
se ne će izreći osobna kazna.
14:9 Sedmerac će se ponoviti, osim ako je pogodak postignut, ako je pri pucanju vratar
prekoračio vratarevu graničnu crtu, tj. crtu na četiri metra (1:7, 5:11), prije nego
je lopta napustila pucačevu ruku, ali se vrataru ne dosuđuje osobna kazna.
14:10 Nije dopuštena zamjena vratara ako je pucač sedmerca zauzeo pravilan položaj za
pucanje s loptom u ruci. Svaki pokušaj zamjene vratara u tim okolnostima kaznit
će se kao nešportsko ponašanje (8:7c, 16:1b i 16:3d).
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
40
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 15. OSNOVNE SMJERNICE ZA IZVEDBU BACANJA
(početno bacanje, ubacivanje,vratarevo bacanje/izbacivanje,
slobodnobacanje i sedmerac)
Izvođač
15:1 Prije izvedbe bacanja izvođač mora zauzeti pravilan položaj za pojedino bacanje.
Lopta mora biti u izvođačevoj ruci (15:6).
Tijekom bacanja, osim kad je riječ o vratarevu bacanju/izbacivanju, izvođač mora
dijelom noge biti u stalnom doticaju s podlogom prije nego što izbaci loptu.
Drugu nogu smije uzastopce podizati i spuštati. (7:6). Izvođač mora ostati u
pravilnom položaju do izbačaja lopte (15:7, stavak 2. i 3.).
15:2 Smatra se da je bacanje izvedeno kad lopta napusti izvođačevu ruku (12:2).
Izvođač ne smije ponovo dodirnuti loptu ako njome nije igrao drugi igrač ili ako
lopta nije dotaknula vrata (15:7 i 15:8). Vidi i dodatno ograničenje za okolnosti
opisane u Pravilu 14:6.
Pogodak se može postići izravno iz svakog bacanja, osim izravnog pogotka u
vlastita vrata (tzv. autogola), koji ne može biti postignut iz vratareva
bacanja/izbacivanja (npr.ispuštanjem lopte u vlastita vrata).
Suigrači izvođača bacanja
15:3 Suigrači moraju zauzeti položaje koje su propisani za pojedino bacanje (15:6).
Igrači moraju zadržati pravilan položaj dok lopta ne napusti ruku izvodača
bacanja, osim u primjeru opisanom u Pravilu 10:3, stavak 2.
Pri izvedbi bacanja lopta ne smije biti predana suigraču iz ruke u ruku, niti
suigrač smije dodirnuti loptu (15:7, stavak 2. i 3.).
Braniči
15:4 Braniči moraju zauzeti položaj koji je propisan za pojedino bacanje i zadržati ga
dok lopta ne napusti izvođačevu ruku (15:9).
Ako neki branič zauzme nepravilan položaj tijekom početnog bacanja, ubacivanja
ili slobodnog bacanja, a time napadače nije doveo u nepovoljan položaj za brzu
izvedbu bacanja, sudci ne će ispraviti braničev položaj. Ako branič zauzimanjem
nepravilnog položaja napadača dovede u nepovoljan položaj, sudci moraju
ispraviti braničev položaj.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
41
__ Pravila rukometne igre|2010.
Zvižduk za nastavak utakmice
15:5 Sudci moraju dati znak za nastavak utakmice:
a) uvijek prije izvedbe početnog bacanja (10:3) ili pucanja sedmerca (14:4);
b) kad se izvodi ubacivanje, vratarevo bacanje/izbacivanje ili slobodno bacanje:
• za nastavak nakon predaha (time-outa);
• kad se slobodno bacanje izvodi sukladno Pravilu 13:4;
• kad se oteže izvedbom bacanja;
• nakon ispravka igračeva položaja;
• nakon upozorenja i opomene.
Sudci mogu ako drže nužnim, a da bi razjasnili stanje, zviždukom dati znak za
nastavak u bilo kojim drugim okolnostima.
Načelno, sudci ne moraju zviždati za nastavak utakmice sve dok se poštuju
zahtjevi o položaju igračâ tijekom bacanja sukladno Pravilu 15:1, 15:3 i 15:4.
(treba pogledati i 13:7, stavak 2. i 15:4, stavak 2.). Ako sudac zviždukom dâ znak
za nastavak utakmice izvedbom bacanja unatoč nepravilnom položaju, igraču je
dopušteno utjecati na igru.
Nakon zvižduka bacanje mora biti izvedeno unutar tri sekunde.
Kazne
15:6 Prekršaji koje načine izvođač bacanja ili suigrači prije nego što je bacanje
izvedeno, najčešće zauzimanjem nepravilnog položaja ili dodirivanjem lopte
tijekom izvedbe, za posljedicu moraju imati ispravak nepravilnog položaja. (vidi i
13:7, stavak 2.).
15:7 Ako izvođač ili suigrači (15:1-3) tijekom izvedbe bacanja prekrše Pravila,
posljedice će ponajprije ovisiti o tome je li bacanje izvedeno nakon zvižduka za
nastavak.
Načelno, svaka se nepravilnost tijekom izvedbe bacanja, a da prije toga nije
zviždukom dat znak za nastavak igre, mora ispraviti i ponoviti bacanje nakon
zvižduka. Ovdje se primjenjuje zamisao o prednosti, sukladno Pravilu 13:2. Ako
izvođačeva momčad izgubi loptu odmah nakon nepravilne izvedbe bacanja,
smatra se jednostavno da je bacanje izvedeno i igra se nastavlja.
Načelno, valja kazniti prekršaje koji se dogode nakon zvižduka za nastavak igre.
To se odnosi, primjerice, na izvođača koji skoči pri izvedbi bacanja, zadrži loptu
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
42
__ Pravila rukometne igre|2010.
duže od tri sekunde ili zauzme nepravilan položaj prije nego je izveo bacanje.
Primjenjuje se i kad suigrač dođe u nepravilan položaj nakon zvižduka za izvedbu
bacanja a prije nego je lopta napustila izvođačevu ruku (upamti i 10:3, stavak 2.).
Zbog toga se bacanje oduzima i dosuđuje slobodno bacanje (13:1a) za suparničku
momčad na mjestu prekršaja (pogledaj, ipak, 2:6). Primjenjuje se pravilo
prednosti sukladno Pravilu 13:2; primjerice, ako momčad koja je izvela bacanje
izgubi loptu prije nego što su sudci stigli posredovati, igra se dalje.
15:8 Načelno, prekršaj koji nastane odmah nakon znaka za izvedbu bacanja i odnosi se
na to bacanje, mora se kazniti. To se odnosi na prekršaje u Pravilu 15:2, stavak 2.,
kad, primjerice, izvođač ponovo dirne loptu prije nego je loptom igrao netko od
igrača ili je lopta dodirnula vrata. To može biti ili vođenje lopte ili ponovno
hvatanje lopte u zraku ili na tlu. Te se pogrješke kažnjavaju slobodnim bacanjem
(13:1a) za suparničku momčad. U primjerima iz Pravila 15:7, stavak 3.,
primjenjuje se načelo prednosti.
15:9 Osim u primjerima koji su navedeni u pravilima 14:8, 14:9, 15:4, stavak 2. i 15:5,
stavak 3., braniča koji ometa izvedbu bacanja suparničke momčadi, primjerice,
zauzimanjem nepravilnog položaja prije izvedbe bacanja ili dolaskom u
nepravilan položaj prije nego je bacanje izvedeno, mora se kazniti. To se
primjenjuje bez obzira je li se povreda Pravila dogodila prije ili tijekom bacanja
(prije nego je lopta napustila ruku izvođača).
To se odnosi i na primjere kad je bacanju prethodio zvižduk za nastavak igre, ali
isto tako i na primjere kad zvižduk nije bio potreban. Vezano uz primjere u
Pravilu 16:1b i 16:3d, primjenjuje se Pravilo 8:7c.
Ako je branič nepravilno utjecao na izvedbu bacanja, ono će se, načelno, ponoviti.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
43
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 16. KAZNE
Opomena
16:1 Opomena je primjerena kazna:
a) za prekršaje koji se postupno kažnjavaju (8:3; usporedi sa 16:3b i 16:6d);
b) za nešportsko ponašanje koje se postupno kažnjava (8:7).
TUMAČENJE
Jednom se igraču smije izreći samo jedna opomena, a momčad ne smije biti opomenuta više
od tri puta. Nakon toga mora se izreći kazna od najmanje dvije minute.
Igrač koji je bio isključen na dvije minute, ne smije više biti opomenut.
Službenim se osobama jedne momčadi smije izreći samo jedna opomena.
16:2 Sudac izvješćuje igrača ili službenu osobu koja je učinila prekršaj, ali i mjeritelja
vremena/zapisničara, o izrečenoj opomeni pokazivanjem žutog kartona (znak
broj13).
Isključenje na dvije minute
16:3 Isključenje na dvije minute primjerena je kazna:
a) za pogrješnu zamjenu igrača, ulazak prekobrojnog igrača u igralište ili ako
igrač iz prostora za zamjene igrača nepravilno utječe na igru (4:5-6, a uzmite
u obzir i Pravilo 8:10b (II);
b) za prekršaje poput onih u Pravilu 8:3, ako su igrač i/ili njegova momčad već
dobili najviši broj opomena (16:1, Tumačenje);
c) za prekršaje poput onih u Pravilu 8:4;
d) za nešportsko ponašanje igrača u Pravilu 8:7, ako su igrač i/ili njegova
momčad već dobili najviši broj opomena;
e) za nešportsko ponašanje neke od službenih osoba u Pravilu 8:7, ako je neka od
službenih osoba prethodno već bila opomenuta;
f) za nešportsko ponašanje igrača ili službene osobe u Pravilu 8:8 (4:6);
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
44
__ Pravila rukometne igre|2010.
g) kao posljedica diskvalifikacije igrača ili službene osobe (16:8, stavak 2., vidi i
16:11b);
h) za nešportsko ponašanje igrača prije znaka za nastavak utakmice, nakon što je
upravo bio isključen na dvije minute (16:9a).
TUMAČENJE
Službene osobe jedne momčadi smiju dobiti samo jednu kaznu isključenja na dvije minute.
Kad se jednoj od službenih osoba dosudi vremenska kazna od dvije minute sukladno
Pravilu 16:3d-e, službenoj je osobi dopušteno da i dalje obavlja svoju dužnost u prostoru za
zamjene, ali se momčad na igralištu mora smanjiti za jednog igrača u trajanju od dvije
minute.
16:4 Nakon što je dosudio predah (time-out), sudac mora kažnjenom igraču ili
službenoj osobi te mjeritelju vremena/zapisničaru nedvosmisleno pokazati
propisanim znakom – uzdignutom rukom s podignutim kažiprstom i
srednjakom – da ga/da ju kažnjava isključenjem na dvije minute (znak broj14).
16:5 Vremenska se kazna uvijek odnosi na vrijeme trajanja igre od dvije minute: treće
isključenje istoga igrača povlači njegovu diskvalifikaciju (16:6).
Isključenom igraču nije dopušteno sudjelovanje u igri tijekom trajanja kazne, niti
smije ući u igralište kao zamjena.
Vrijeme se isključenja počinje mjeriti nakon zvižduka za nastavak mjerenja
vremena trajanja igre.
Ako vrijeme isključenja igrača u trenutku svršetka prvog poluvremena nije
isteklo, nastavlja se u drugom poluvremenu. Isto vrijedi i za trajanje vremena
isključenja u trenutku svršetka drugog poluvremena ako se igraju produžetci te
za vrijeme trajanja isključenja u trenutku svršetka prvog produžetka. Ako
vremenska kazna nije istekla prije svršetka drugog produžetka, a utakmica se
mora odlučiti pucanjem sedmeraca, kažnjenom igraču nije dopušteno pucati
sedmerce sukladno Tumačenju Pravila 2:2.
Diskvalifikacija
16:6 Diskvalifikacija je primjerena kazna:
a) za prekršaje u Pravilu 8:5 i 8:6;
b) za grubo nešportsko ponašanje igrača ili službene osobe u Pravilu 8:9 ili
krajnje nešportsko ponašanje istih u Pravilu 8:10 na igralištu ili izvan njega;
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
45
__ Pravila rukometne igre|2010.
c) za nešportsko ponašanje bilo koje od službenih osoba jedne momčadi u
Pravilu 8:7, nakon što je jedna od njih već prije bila opomenuta i kažnjena
isključenjem na dvije minute sukladno Pravilu 16:1b i 16:3d-e;
d) kao posljedica trećeg isključenja istog igrača na dvije minute (16:5);
e) za iznimno ili ponovljeno nešportsko ponašanje kad se o pobjedniku
odlučuje pucanjem sedmeraca (Tumačenje pravila 2:2 i 16:10).
16:7 Nakon što dosude predah (time-out), sudci moraju nedvosmisleno pokazati
diskvalifikaciju igraču ili službenoj osobi koja je učinila prekršaj te mjeritelju
vremena/zapisničaru pokazivanjem crvenog kartona (znak broj13).
16:8 Diskvalifikacija igrača ili službene osobe vrijedi uvijek do kraja preostalog
vremena igre. Igrač ili službena osoba mora odmah napustiti igraliste i prostor
za zamjene igrača. Nakon napuštanja igrališta igraču ili službenoj osobi nije
dopušten nikakav dodir s momčadi.
Diskvalifikacija igrača ili službene osobe, na igralištu ili izvan njega, tijekom
trajanja igre uvijek povlači za sobom isključenje na dvije minute za momčad. To
znači da momčad ima jednog igrača manje na igralištu (16:3f). Smanjenje
momčadi u polju za igru trajat će četiri minute ako je igrač bio diskvalificiran
sukladno Pravilu 16:9b-d.
Diskvalifikacija snizuje broj igrača ili službenih osoba koje su na raspolaganju
momčadi (osim u primjeru navedenom u 16:11b). Momčadi je, međutim,
dopušteno povisiti broj igrača na igralištu nakon što je isteklo vrijeme kazne od
dvije minute.
Kao što je i navedeno u Pravilu 8:6 i 8:10, izvještaji o diskvalifikacijama šalju se
mjerodavnim tijelima radi daljnjeg postupka. Donesene se odluke odmah
priopćavaju odgovornim službenim osobama momčadi i nadzornicima (vidi
Objašnjenje broj 7).
Više povreda Pravila igre u istim okolnostima
16:9 Ako igrač ili službena osoba učini više povreda Pravila igre istovremeno ili u nizu
prije nego je utakmica nastavljena, a ti prekršaji zahtijevaju drugačije kazne, tada
se, načelno, dosuđuje samo najteža kazna.
Ipak, postoje iznimke kad momčad nastavlja igrati sa sniženim brojem igrača u
trajanju od četiri minute:
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
46
__ Pravila rukometne igre|2010.
a) ako se igrač kojemu je dosuđena kazna od dvije minute nešportski ponaša
prije nastavka igre, tada se tom igraču dosuđuju dodatne dvije minute
isključenja (16:3g); ako je dodatno isključenje na dvije minute tom igraču treće
isključenje, bit će diskvalificiran;
b) ako se igrač kojemu je izrečena diskvalifikacija (izravno ili kao treće
isključenje) nešportski ponaša prije nastavka igre, momčad se tada dodatno
kažnjava pa će nastaviti igru s igračem manje u trajanju od četiri minute (16:8,
stavak 2.);
c) ako se igrač isključen na dvije minute grubo ili krajnje nešportski ponaša prije
nego je igra nastavljena, bit će diskvalificiran (16:6c): ta kombinirana kazna za
posljedicu ima igrača manje u polju za igru u trajanju od četiri minute (16:8,
stavak 2.);
d) ako se igrač kojemu je izrečena diskvalifikacija (izravno ili kao treće
isključenje) grubo ili krajnje nešportski ponaša prije nastavka igre, momčad
se dopunski kažnjava i nastavit će igru s igračem manje u vremenu od četiri
minute (16:8, stavak 2.).
Prekršaji tijekom trajanja igre
16:10 Kazne za prekršaje učinjene tijekom trajanje igre opisane su u Pravilu 16:1, 16:3 i
16:6.
Ta se pravila odnose na vrijeme trajanja igre uključujući odmor nakon prvog
poluvremena, sve ostale stanke, predah (time-out), momčadski predah i
produžetke. U svim ostalim primjerima i pri odlučivanju o pobjedniku sukladno
Pravilu 2:2 (pucanje sedmeraca), primjenjuje se jedino Pravilo 16:6.
Svi primjeri gruboga ili ponovljenoga nešportskog ponašanja za posljedicu
moraju imati isključenje iz daljnjeg sudjelovanja ( 2:2).
Prekršaji izvan vremena trajanja igre
16:11 Nešportsko ponašanje, grubo nešportsko ponašanje, krajnje nešportsko
ponašanje ili bilo koji oblik bezobzirnih radnja (8:6-10) igrača ili službene osobe
koje su se dogodile u objektu u kojemu se igra utakmica, ali izvan vremena
trajanja igre, moraju se kazniti:
prije početka utakmice
a) opomenom zbog nešportskog ponašanja sukladno Pravilu 8:7-8;
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
47
__ Pravila rukometne igre|2010.
b) diskvalifikacijom igrača ili službene osobe zbog radnja procijenjenih da
spadaju u Pravilo 8:6 i 8:10a, ali se momčadi dopušta započeti igru s 14
igrača i četiri službene osobe; Pravilo 16:8, stavak 2. primjenjuje se samo za
prekršaje tijekom trajanja igre, stoga diskvalifikacija ne podrazumijeva i
sniženje broja igrača na dvije minute.
Takvo se kažnjavanje za prekršaje prije početka utakmice može primijeniti
bilo kada tijekom trajanja igre ako se uoči da je osoba koja je skrivila prekršaj
sudionik utakmice, a ta činjenica nije bila poznata u vremenu događanja
izgreda.
nakon svršetka utakmice
c) podnošenjem pisanog izvještaja.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
48
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 17. SUDCI
17:1 Svaku utakmicu sude dva ravnopravna sudca. Njima pomažu mjeritelj vremena i
zapisničar.
17:2 Sudci nadziru ponašanje igrača i službenih osoba od trenutka ulaska u športski
objekt do izlaska iz njega.
17:3 Sudci su odgovorni za pregled igrališta, vrata i lopta prije početka utakmice; oni
odlučuju kojom će se loptom igrati (1 i 3:1).
Sudci utvrđuju jesu li svi igrači u propisanim dresovima. Provjeravaju zapisnik
utakmice i opremu igrača. Brinu se da je broj igrača i službenih osoba u prostoru
za zamjene sukladan Pravilima igre, ustanovljuju i provjeravaju nazočnost
službenih osoba obiju momčadi. Sve se nepravilnosti moraju otkloniti (4:1-2 i
4:7-9).
17:4 Jedan sudac ždrijeba (10:1) u nazočnosti drugog sudca i službenih predstavnika
momčadi ili službene osobe ili igrača koji zastupa službenog predstavnika
momčadi (primjerice kapetana momčadi).
17:5 Načelno, cijelu utakmicu trebaju suditi isti sudci.
Na njima je da se pobrinu za odigravanje utakmice sukladno Pravilima igre, a
moraju kazniti i svaki prekršaj (3:2 i 14:2).
Ako jedan od sudaca ne može suditi do kraja utakmice, drugi će sudac nastaviti
sam.
Napomena: Što se tiče Pravila 17:5, stavaka 1. i 3., MRS/IHF, kontinentalni savezi
i savezi zemalja članica imaju pravo primijeniti drugačija pravila natjecanja u
svojoj ovlasti.
17:6 Ako oba sudca dosude prekršaj i njihova je odluka jedinstvena glede momčadi
koja je prekršaj skrivila, ali imaju različita mišljenja o težini kazne, izriče se teža
kazna.
17:7 Ako oba sudca dosude prekršaj ili lopta iziđe izvan igrališta, a sudci imaju
različito mišljenje kojoj momčadi treba pripasti lopta, donosi se zajednička
odluka nakon međusobnog savjetovanja. Ako se ne mogu dogovoriti, odlučit će
sudac u polju.
Obvezno je dosuditi predah (time-out). Nakon dogovora sudci daju nedvosmisleno
vidljiv znak rukom i igra se nastavlja nakon zvižduka (2:8d, 15:5).
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
49
__ Pravila rukometne igre|2010.
17:8 Oba su sudca odgovorna za ubilježbu pogodaka. Isto tako bilježe opomene,
vremenske kazne i diskvalifikacije.
17:9 Oba su sudca odgovorna za nadzor nad vremenom igre. Ako postoji i najmanja
dvojba u točnost mjerenja vremena, sudci zajednički odlučuju (vidi i 2:3).
Napomena: Što se tiče Pravila 17:8 i 17:9, MRS/IHF, kontinentalni savezi i savezi
zemalja članica imaju pravo primijeniti drugačija pravila natjecanja u svojoj
ovlasti.
17:10 Nakon utakmice sudci su odgovorni za uredno i točno sastavljanje zapisnika.
Vrste diskvalifikacija navedene u Pravilu 8:6 i 8:10 moraju biti obrazložene u
zapisniku utakmice.
17:11 Odluke koje sudci donose na osnovi svojih zapažanja i prosudaba neopozive su.
Žalba se može uložiti samo na odluke koje su protivne Pravilima igre
.
Tijekom utakmice samo se službeni predstavnici momčadi imaju pravo obraćati
sudcima.
17:12 Sudci imaju pravo privremeno ili trajno prekinuti utakmicu.
Prije nego li se donese odluka o trajnom prekidu, mora se pokušati sve kako bi se
utakmica nastavila.
17:13 Crna je boja dresa namijenjena ponajprije sudcima.
17:14 Sudcima je i nadzornicima suđenja dopušteno koristiti se elektroničkom
opremom za međusobno sporazumijevanje. Pravila korištenja propisuju
ovlašteni savezi.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
50
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pravilo 18. MJERITELJ VREMENA I ZAPISNIČAR
18:1 Načelno, glavna je zadaća mjeritelja vremena briga o vremenu igre, predahu
(time-outu) i vremenu kazne isključenog igrača.
Glavna je zapisničareva zadaća briga o popisu igrača, pogodaka, o ulasku igrača
koji je došao nakon početka utakmice i o ulasku igrača u igralište koji nema pravo
nastupa.
Druge zadaće, kao nadzor nad brojem igrača i službenih osoba u prostoru za
zamjene i nad ulaskom i izlaskom pričuvnih igrača, smatraju se zajedničkom
odgovornosti.
Općenito, samo mjeritelj vremena (i ponekad nadzornik suđenja ili
opunomoćenik domaćega rukometnog saveza ako je nazočan) može prekinuti
igru kad je to nužno.
Vidi i Objašnjenje broj 7., koje se odnosi na pravilan postupak pri posredovanju
mjeritelja vremena/zapisničara kad obavljaju svoje, gore navedene zadaće.
18:2 Ako nije dostupan javni mjerni uređaj, mjeritelj vremena mora izvještavati
službene predstavnike momčadi o odigranom vremenu ili o preostalom vremenu
igre, posebice tijekom prekida mjerenja vremena trajanja igre zbog predaha
(time-outa).
Ako nema javnoga mjernog uređaja s automatskim završnim znakom, mjeritelj je
vremena odgovoran za davanje završnog znaka na kraju poluvremena i na kraju
utakmice (2:3).
Ako javni mjerni uređaj ne može pokazati i vremena isključenja (najmanje po tri
za svaku momčad na natjecanjima pod MRS-ovim/IHF-ovim okriljem), mjeritelj
vremena mora postaviti karton na zapisnički stol koji pokazuje vrijeme isteka
isključenja i broj isključenog igrača.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
51
__ Pravila rukometne igre|2010.
ZNAKOVI RUKOM
Kad se dosudi slobodno bacanje ili ubacivanje, sudci odmah moraju pokazati smjer
bacanja (znak broj 7 ili 9).
Nakon toga, kao dodatak, kako bi se istaknula osobna kazna, obvezatno se pokazuje znak
rukom (znaci broj 13 i 14).
Ako se čini potrebnim i korisnim, kad se dosudi slobodno bacanje ili sedmerac, pokazuje
se jedan od znakova od broja 1 do broja 6 i broj 11, kao dopunska obavijest (znak broj
11 morao bi se svejedno pokazati uvijek kad se dosudi slobodno bacanje zbog pasivne
igre koja nije naznačena znakom broj 17).
Znaci broj 12, 15 i 16 obvezatni su u okolnostima na koje se odnose.
Znaci broj 8, 10 i 17 pokazuju se ako ih sudci smatraju potrebnima.
Popis znakova rukom:
1. povreda vratareva prostora;
2. pogrješno vođenje;
3. pogrješka u koracima, ili držanje lopte duže od tri sekunde
4. hvatanje, držanje ili guranje;
5. udaranje;
6. prekršaj u napadu;
7. ubacivanje – smjer;
8. izbacivanje;
9. slobodno bacanje – smjer;
10. nepoštivanje razmaka od tri metra;
11. pasivna igra;
12. pogodak;
13. opomena (žuti karton) i diskvalifikacija (crveni karton);
14. isključenje na dvije minute;
15. predah (time-out);
16. dopuštenje da dvije osobe (koje imaju pravo nastupa) uđu u igralište tijekom
predaha (time-outa);
17. znak upozorenja za pasivnu igru.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
52
__ Pravila rukometne igre|2010.
1. Povreda vratareva prostora
2. Pogrješno vođenje
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
53
__ Pravila rukometne igre|2010.
3. Pogrješka u koracima, ili držanje lopte duže od tri sekunde
4. Hvatanje, držanje ili guranje
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
54
__ Pravila rukometne igre|2010.
5. Udaranje
6. Prekršaj u napadu
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
55
__ Pravila rukometne igre|2010.
7. Ubacivanje – smjer
8. Izbacivanje
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
56
__ Pravila rukometne igre|2010.
9. Slobodno bacanje – smjer
10. Nepoštivanje razmaka od tri metra
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
57
__ Pravila rukometne igre|2010.
11. Pasivna igra
12. Pogodak
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
58
__ Pravila rukometne igre|2010.
13. Opomena (žuti karton) i diskvalifikacija (crveni karton)
14. Isključenje na dvije minute
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
59
__ Pravila rukometne igre|2010.
15. Predah (time-out)
16. Dopuštenje da dvije osobe (koje imaju pravo nastupa) uđu u igralište tijekom
predaha (time-outa)
17. Znak upozorenja za pasivnu igru
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
60
__ Pravila rukometne igre|2010.
OBJAŠNJENJA PRAVILA RUKOMETNE IGRE
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
61
__ Pravila rukometne igre|2010.
Objašnjenje 1. IZVEDBA SLOBODNOG BACANJA NAKON
ZAVRŠNOG ZNAKA (2:4-6)
Momčad koja ima prigodu izvesti slobodno bacanje nakon završnog znaka najčešće ne
želi postići pogodak jer je ishod utakmice očit ili je mjesto izvedbe slobodnog bacanja
predaleko od suparničkih vrata. Unatoč tomu, Pravila igre zahtijevaju da se slobodno
bacanje izvede; sudci bi morali ispravno procijeniti i smatrati da je slobodno bacanje
izvedeno ako igrač u neposrednoj blizini mjesta izvedbe bacanja jednostavno odloži
loptu ili je preda sudcima.
Kad je, pak, vidljiva namjera momčadi za postizanjem pogotka, sudci moraju naći
najbolje rješenje, pružiti tu mogućnost (čak ako je i vrlo mala) i poduzeti sve da se ne
pretvori u gubitak vremena i izazivanje gledatelja. To podrazumijeva da sudci moraju
ustrajati na brzom zauzimanju pravilnog položaja igrača obiju momčadi kako bi se
slobodno bacanje moglo izvesti bez otezanja. Tada se moraju primijeniti nove odredbe u
zauzimanju položaja i zamjene opisane u Pravilu 2:5 (4:5 i 13:7).
Sudci moraju biti pripravni na kaznene prekršaje obiju momčadi. Uporni nasrtaji (tvorni
napadi ili tjelesni obračuni) braničâ moraju biti kažnjeni (15:4, 15:9, 16:1b i 16:3d).
Nadalje, napadači često krše Pravila igre tijekom izvedbe bacanja; primjerice, jedan ili
više igrača prelaze crtu slobodnog bacanja nakon zvižduka a prije nego je bacanje
izvedeno (13:7, stavak 3.) ili se izvođač kreće ili skače tijekom izvedbe (15:1, 15:2,15:3).
I te kako je bitno onemogućiti postizanje nepravilnog pogotka.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
62
__ Pravila rukometne igre|2010.
Objašnjenje 2. PREDAH (time-out) (2:8)
Bez obzira na navedeno u Pravilu 2:8, kad je predah (time-out) obvezatan, od sudaca se
očekuje da prosude kad valja dosuditi predah (time-out) i u ostalim okolnostima. Evo
nekih primjera kad predah (time-out) nije obvezatan, ali ga treba dosuditi:
a) zbog vanjskih utjecaja igralište se, primjerice, mora obrisati;
b) kad se igrač ozlijedi;
c) kad momčad očito oteže – izvedbom nekog bacanja ili kad igrač baci loptu s mjesta
prekršaja ili je ne ispusti;
d) kad lopta udari u strop ili dio opreme učvršćen iznad igrališta (11:1) pa se odbije
daleko i zbog toga kasni izvedba ubacivanja.
.
Kad sudci prosuđuju treba li dosuditi predah (time-out) u tim ili nekim drugim
okolnostima, najprije moraju uzeti u obzir dovodi li prekid igre bez predaha (time-outa)
neku momčad u nepovoljan položaj. Primjerice, ako je momčad u prednosti na samom
kraju utakmice, tada, možda, nije nužan predah (time-out) da bi se obrisao pod. Isto
tako, ako je momčad koja bi bila dovedena u nepovoljan položaj zbog nedosuđivanja
predaha (time-outa) sama, iz nekoga razloga, prouzročila kašnjenje ili gubitak vremena,
tada očito nema razloga za predah (time-out).
Drugi je bitan čimbenik očekivano vrijeme prekida. Dužinu prekida zbog ozljede često je
teško procijeniti, pa je bolje dosuditi (predah time-out). Naprotiv, sudci se ne trebaju
žuriti ako je lopta izašla iz igrališta. Najčešće se lopta vraća brzo i igru je moguće
nastaviti zamalo u istom trenutku. Ako nije tako, sudci moraju biti spremni brzo ubaciti
u igru pričuvnu loptu (3:4), s namjerom da se izbjegne nepotrebno zaustavljanje
vremena.
Više nije obvezno dati znak za predah (time-out) nakon dosuđenog sedmerca. Uvijek
ostaje mogućnost da se predah (time-out) dosudi, ako sudci tako prosude, sukladno
prethodno opisanim smjernicama. To se odnosi na stanje kad jedna momčad očito oteže
izvedbom, zamjenjujući, primjerice, vratara ili pucača sedmerca.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
63
__ Pravila rukometne igre|2010.
Objašnjenje 3. MOMČADSKI PREDAH (team-out) (2:10)
Svaka momčad ima pravo na momčadski predah (team-out) od jedne minute u svakom
poluvremenu (ali ne i u produžetcima).
Momčad koja želi momčadski predah (team-out) mora to učiniti tako da službena osoba
momčadi postavi zeleni karton na stol ispred mjeritelja vremena (preporuka je da zeleni
karton bude veličine 15 x 20 cm i da je označen velikim slovom T i s jedne i s druge
strane).
Momčad može zatražiti momčadski predah (team-out) samo kad je u posjedu lopte (dok
je lopta u igri ili tijekom prekida). Ako je momčad u posjedu lopte prije nego je mjeritelj
vremena dao zvučni znak (ako nije, zeleni se karton vraća momčadi), momčadi se odmah
dosuđuje momčadski predah (team-out).
Mjeritelj vremena tada zvučnim znakom prekida igru, zaustavlja mjerenje vremena
trajanja igre (2:9) i rukom daje znak za momčadski predah/team-out (znak broj15) te
ispruženom rukom pokazuje koja je momčad zatražila momčadski predah (team--out).
Zeleni se karton nalazi na stolu na onoj strani na kojoj je i momčad koja je zatražila
momčadski predah (team-out) i ondje ostaje tijekom momčadskog predaha (team-
-outa).
Sudci potvrđuju momčadski predah (team-out), a mjeritelj vremena na drugom satu
započinje mjerenje vremena momčadskog trajanja predaha (team-outa). Zapisničar
bilježi vrijeme početka momčadskog predaha (team-outa) u dio zapisnika momčadi koja
ga je zatražila.
Tijekom momčadskog predaha (team-outa) igrači i službene osobe momčadi ostaju u
visini svojih prostora za zamjenu, na igralištu ili u prostoru za zamjenu. Sudci stoje na
sredini igrališta, ali jedan od njih može nakratko otići do zapisničkog stola radi
možebitnog dogovora ili provjere podataka u zapisniku.
Radi mogućnosti kažnjavanja sukladno Pravilu 16., momčadski je predah (team-out)
određen kao sastavni dio vremena trajanja igre (16:10), što će reći da je nešportsko
ponašanje ili bilo koji drugi prekršaj tijekom momčadskog predaha (team-outa) kažnjiv.
U ovom je kontekstu potpuno svejedno jesu li igrači ili službene osobe momčadi na
igralištu ili izvan njega. Znači, tijekom momčadskog predaha (team--outa) može se izreći
opomena, isključenje na dvije minute ili diskvalifikacija u skladu s pravilima 16:1-3 i
16:6-9, a zbog nešportskog ponašanja (8:7-10) ili postupaka koji potpadaju pod Pravilo
8:6b.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
64
__ Pravila rukometne igre|2010.
Nakon 50 sekunda mjeritelj vremena zvučnim znakom označava da se igra mora
nastaviti za 10 sekunda.
Momčadi moraju biti pripravne za nastavak igre kad istekne momčadski predah
(teamout).
Igra se nastavlja bacanjem u skladu sa stanjem u trenutku kad je bio dosuđen
momčadski predah (team-out) ili, ako je lopta bila u igri, slobodnim bacanjem s mjesta
gdje je lopta bila u trenutku prekida, za momčad koja je zatražila momčadski predah
(team-out).
Kad sudac dâ znak za nastavak igre, mjeritelj vremena nastavlja mjerenje vremena
trajanja igre.
Objašnjenje 4. PASIVNA IGRA (7:11-12)
A) Osnovne smjernice
Svrha je primjene pravila o pasivnoj igri sprječavanje neprivlačne igre i namjernog
otezanja. Ovo pravilo zahtijeva od sudaca da tijekom cijelog trajanja igre prepoznavaju i
kažnjavaju pasivnu igru.
Pasivno se može igrati tijekom svih razdoblja napada, tijekom prijelaza iz obrane u
napad, tijekom pripreme napada ili pri pokušaju svršetka napada.
Pasivna se igra češće koristi u ovim okolnostima:
- momčad potkraj utakmice ima malu prednost u pogodcima;
- momčad u napadu igra bez isključenog igrača;
- suparnička obrana uspješno sprječava pokušaje napadačâ.
B) Korištenje znaka upozorenja za pasivnu igru
Znak upozorenja za pasivnu igru trebao bi se pokazati
B1) Kad se sporo zamjenjuje igrač ili kad momčad sporo prelazi u napad
Tipični su pokazatelji:
- igrači stoje oko sredine igrališta i čekaju da se obavi zamjena igrača;
- igrač oteže izvedbom slobodnog bacanja (dodavajući loptu suigračima ili
se pretvara da ne zna s kojeg mjesta treba izvesti bacanje), početnog bacanja
(sporo uzimajući loptu od vratara, laganim kotrljanjem i dodavanjem prema
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
65
__ Pravila rukometne igre|2010.
središtu igrališta ili polako prilazeći središtu igrališta), vratareva
bacanja/izbacivanja ili ubacivanja, nakon što je momčad već upozorena zbog
otezanja;
- igrač stoji na istom mjestu poigravajući se loptom;
- lopta se vraća na vlastitu polovinu bez pritiska braničâ.
B2) Kad se igrači zamjenjuju nakon što je već započela priprema napada
Tipični su pokazatelji :
- svi su igrači već zauzeli svoje položaje u napadu;
- momčad je započela pripremu napada igrajući loptom oko zone;
- do toga trenutka momčad nije pokušala zamijeniti igrača.
Tumačenje
Momčad koja je pokušala brz protunapad sa svoje polovine igrališta a nije
uspjela doći u očitu priliku za pogodak i nakon što je prešla na suparničku
polovinu igrališta, mora se dopustiti brza zamjena igrača.
B3) Tijekom veoma dugoga pripremnog razdoblja napada
Načelno, momčadi se mora dopustiti izgradnja napada dodavanjem oko
obrambene zone kao priprema za odigravanje željene napadačke akcije.
Tipični su pokazatelji preduge pripreme napada:
- pokušaji napadača koji ne teže pucanju na vrata;
Tumačenje
Željena napadačka akcija postoji isključivo kad se momčad u napadu
koristi taktičkim inačicama koje donose prednost nad braničima ili kad se
ubrza tok napada u odnosu na pripremno razdoblje.
- napadači međusobno dodaju loptu stojeći na mjestu ili udaljavajući se od
vrata;
- poigravaju se loptom na mjestu;
- u doticaju sa suparnikom napadač se prerano okreće, čeka sudčev znak za
prekid igre ili nema namjeru steći prednost nad braničem;
- djelatna obrana: učinkovita obrana onemogućava željeno ubrzano kretanje
lopte i napadačâ;
- posebno mjerilo za prekomjerno dug napad jest ono kad momčad u
napadu nije pokušala ubrzati igru između pripreme napada i razdoblja
ostvarenja napada.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
66
__ Pravila rukometne igre|2010.
C) Kako pokazati znak upozorenja za pasivnu igru?
Ako sudac u polju ili sudac kod vrata procijeni da se igra pasivno, podiže ruku (znak broj
17) dajući na znanje momčadi u napadu da ne igra djelatno, odnosno da ne dolazi u
prigodu za postizanje pogotka. I drugi sudac mora pokazati znak upozorenja za pasivnu
igru.
Na taj način sudci očito pokazuju da su procijenili da momčad koja je u posjedu lopte ne
pokušava doći u prigodu za pogodak ili opetovano oteže nastavkom igre.
Podignuta ruka (znak broj 17) ostaje sve dok:
- napad nije završen ili
- upozorenje za pasivnu igru više ne bude vrijedilo (vidi savjete koji slijede).
Kao početak napada smatra se trenutak kad momčad dođe u posjed lopte, a napad se
smatra završenim kad momčad postigne pogodak ili izgubi loptu.
Znak se upozorenja redovito odnosi na preostalo vrijeme trajanja napada. Ipak, postoje
dva primjera tijekom napada kad prosudba za pasivan napad prestaje vrijediti i znak
rukom odmah se prestaje pokazivati:
a) momčad puca na vrata a lopta se odbije od vrata ili vratara (izravno ili kao
ubacivanje);
b) igrač ili službena osoba momčadi u obrani prekrši Pravila igre ili se
nešportski ponaša, što za posljedicu ima izricanje postupne kazne sukladno
Pravilu 16.
Ako se takvo što dogodi, momčadi u posjedu lopte mora se ponovo dopustiti razdoblje
izgradnje i pripreme napada.
D) Nakon što je pokazan znak upozorenja za pasivnu igru
Nakon što je pokazan znak upozorenja za pasivnu igru, sudci bi trebali dopustiti
momčadi neko vrijeme da promijeni način napada. Sudci moraju voditi računa da
igračima mlađih dobnih skupina i nižeg stupnja natjecanja treba više vremena za
pripremu napada.
Momčadi kojoj je pokazan znak upozorenja za pasivnu igru treba omogućiti pripremu
ciljanog napada radi postizanja pogotka.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
67
__ Pravila rukometne igre|2010.
Ako momčad u posjedu lopte ne pokuša doći u priliku da puca na vrata, tada jedan od
sudaca dosuđuje pasivnu igru (7:11-12); (pročitati i Postupak za donošenje odluke
nakon pokazanog znaka upozorenja za pasivnu igru).
Tumačenje
Pasivna se igra nikada ne smije dosuditi ako postoji mogućnost da se puca na vrata ili
kad igrač s loptom daje jasno na znanje da je spreman pucati na vrata.
Postupak za donošenje odluke nakon pokazanog znaka upozorenja za pasivnu igru
I. Momčad u napadu:
- očigledno ne ubrzava igru;
- nije joj cilj postizanje pogotka;
- igrom 1 na 1 ne ostvaruje prednost prostorne promjene;
- oteže (npr. prostor je blokirala momčad u obrani).
II. Momčad u obrani:
- momčad u obrani pokušava spriječiti ubrzanje igre ili ciljani pokušaj
igrajući djelatno i čestito;
- pasivna se igra ne smije dosuditi ako momčad u obrani stalnim
prekršajima utječe na igru momčadi u napadu.
E) Dodatak
Pokazatelji usporenog kretanja
• kretanje postrance i ne prema visini vrata;
• učestalo poprečno kretanje ispred braničâ bez imalo želje da ih se napadne;
• bez akcije u dubinu, kao što je suprotstavljanje igrača 1 na 1 ili dodavanje
lopte između igrača koji se nalaze između vratareva prostora i crte slobodnog
bacanja;
• opetovano dodavanje između dvaju igrača bez očite namjere ubrzanja igre ili
postizanja pogotka;
• dodavanje lopte koje uključuje sve položaje (krilni igrači, kružni napadač i
vanjski igrači), a ne postoji očita nakana da se ubrza napad i prepoznatljiva igra
prema vratima.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
68
__ Pravila rukometne igre|2010.
Pokazatelji igre 1 na 1 kad nije ostvarena prednost
• 1 na 1 igra u kojoj očito nema mjesta za prolazak (nekoliko suparnika blokira
prostor za prolazak);
• 1 na 1 bez namjere da se krene prema vratima;
• 1 na 1 s ciljem iznuđivanja, odnosno dosuđivanja slobodnog bacanja (npr., igrač
stoji čekajući da ga branič uhvati ili čekajući svršetak igre, čak i kad postoji
mogućnost za prolazak).
Pokazatelji djelatne obrane u skladu s Pravilima igre:
• izbjegavanje prekršaja kako bi se izbjegao prekid u igri;
• dva braniča sprječavaju napadača u kretanju;
• kretanje braniča prema naprijed da bi onemogućili dodavanje lopte;
• kretanje braniča prema naprijed da bi prisilili napadače da se povlače (povuku)
na svoju polovinu igrališta;
• prisila na napadača da odigra loptom na bezopasan položaj.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
69
__ Pravila rukometne igre|2010.
Objašnjenje 5. POČETNO BACANJE (10:3)
Glavna je smjernica u tumačenju Pravila 10:3 da sudci moraju voditi računa o tome da
potiču momčadi na brzu izvedbu početnog bacanja. To znači da sudci ne smiju biti
cjepidlake i tražiti prigodu da ometaju ili kažnjavaju momčad koja pokušava brzo izvesti
početno bacanje.
Sudci moraju, primjerice, izbjegavati ubilježbu podataka i sve ostalo što utječe na
njihovu pripravnost da brzo uoče položaje igrača. Sudac u polju mora biti spreman dati
znak u trenutku kad izvođač zauzme pravilan položaj, uz pretpostavku da nema potrebe
za ispravkom položaja ostalih igrača. Sudci moraju imati na umu da suigrači izvođača
smiju prijeći središnju crtu čim je dat znak (ovo je iznimka od osnovnog pravila izvedbe
ostalih bacanja).
Iako pravilo govori da izvođač mora stati na središnju crtu i biti najviše 1,5 metar
udaljen od središta, sudci ne moraju biti prezahtjevni ako je riječ o centimetrima. Glavno
je spriječiti pristranost i nedosljednost u odnosu na suparnika kad je riječ o izvedbi
početnog bacanja.
Nadalje, većina igrališta nema označeno središte, a neka igrališta imaju prekinutu
središnju crtu zbog reklama oko sredine igrališta. Na takvom igralištu i sudac i izvođač
moraju procijeniti pravilan položaj, pa bi svako ustrajavanje na točnosti bilo i nestvarno
i neprimjereno.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
70
__ Pravila rukometne igre|2010.
Objašnjenje 6. DEFINICIJA OČITE PRIGODE ZA POGODAK
(14:1)
Pravilo 14:1, očita prigoda za pogodak, jest:
a) kad igrač ima loptu i tijelo pod nadzorom ispred crte suparnikova vratareva
prostora i u prigodi je pucati na vrata, a suparnik ga ne može u tome spriječiti na
pravilan način; isto vrijedi ako igrač još nije primio loptu ali ju je spreman
prihvatiti, a suparnik ga ne može spriječiti na dopušteni način;
b) kad igrač koji ima loptu i tijelo pod nadzorom trči (ili vodi loptu) u protunapad,
sam prema vrataru, a ispred njega nema ni jednog suparnika koji bi ga mogao u
tome spriječiti; ovo se odnosi i na igrača koji još nije dobio loptu, ali ju je
spreman prihvatiti, a vratar sudarom opisanim u Tumačenju Pravila 8:5 spriječi
prijam lopte; u toj posebnoj situaciji položaj je braničâ potpuno nebitan;
c) kad je vratar napustio svoj prostor, a napadač se, koji ima pod nadzorom i loptu i
tijelo, nalazi u očitoj prigodi da neometan ubaci loptu u nebranjena vrata.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
71
__ Pravila rukometne igre|2010.
Objašnjenje 7. PREKID MJERENJA VREMENA TRAJANJA IGRE
PO MJERITELJU VREMENA ILI NADZORNIKU SUĐENJA (18:1)
Ako mjeritelj vremena ili nadzornik suđenja posreduju kad je igra već bila prekinuta,
igra se nastavlja sukladno dosuđenom bacanju zbog kojeg je bila prekinuta.
Ako mjeritelj vremena ili nadzornik suđenja posreduje i tako prekine mjerenje vremena
trajanja igre dok je lopta bila u igri, primjenjuju se niže navedene odredbe:
A. Pogrješna zamjena ili nepravilan ulazak igrača ( 4:2-3, 5-6)
Mjeritelj vremena ili nadzornik suđenja moraju odmah prekinuti mjerenje trajanja
vremena igre bez obzira na zamisao o prednosti u pravilima 13:2 i 14:2. Kad se
dogodi takvo što, zbog kršenja Pravila igre momčadi u obrani u očitoj prigodi za
pogodak, sudci moraju dosuditi sedmerac sukladno Pravilu 14:1a. U svim ostalim
okolnostima igra se nastavlja izvedbom slobodnog bacanja.
Igrač koji je načinio prekršaj kažnjava se sukladno pravilu 16:3a. Međutim, ako
igrač nepravilno uđe u igralište na način opisan u pravilu 4:6, u vrijeme kad je
protivnički igrač u očitoj prigodi za pogodak, on se kažnjava prema pravilu 16:6b,
vezano uz pravilo 8:10b.
B. Prekidi zbog nekih drugih razloga, primjerice zbog nešportskog ponašanja u
prostoru za zamjenu igrača
a) Prekid po mjeritelju vremena
Mjeritelj vremena treba pričekati do sljedećeg prekida mjerenja vremena
trajanja igre i nakon toga izvijestiti sudce.
Ako, pak, mjeritelj vremena prekine mjerenje vremena trajanja igre dok je
lopta bila u igri, igra se nastavlja slobodnim bacanjem za momčad koja je bila
u posjedu lopte u trenutku prekida. Ako je prekid prouzročila momčad u
obrani i time omela očitu prigodu za pogodak, sudci moraju dosuditi
sedmerac sukladno Pravilu 14:1b.
(Isto vrijedi ako mjeritelj vremena prekine mjerenje vremena trajanja igre
zbog momčadskog predaha/team-outa, a sudci ga ne prihvate jer je dosuđen u
krivom trenutku. Ako je time prekinuta očita prigoda za pogodak, sudci
moraju dosuditi sedmerac).
Mjeritelj vremena nema pravo izricati kazne igračima ili službenim osobama.
To ne smiju činiti ni sudci ako osobno nisu vidjeli povredu Pravila igre. Tada
mogu izreći samo neslužbeno upozorenje. Ako prijavljena povreda Pravila
igre po mjeritelju vremena spada u Pravilo 8:6 ili 8:10, sudci moraju dostaviti
pisani izvještaj.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
72
__ Pravila rukometne igre|2010.
b) Prekid po nadzorniku suđenja
MRS-ovi/IHF-ovi nadzornici, nadzornici kontinentalnih saveza ili saveza
zemalja članica koji su na dužnosti na utakmici imaju pravo izvijestiti sudce o
mogućim povredama Pravila igre (osim kad su sudci tu povredu sami vidjeli)
ili o povredama Pravila igre u prostoru za zamjenu igrača.
Nadzornik suđenja smije prekinuti mjerenje vremena trajanja igre odmah.
Igru nastavlja slobodnim bacanjem ona momčad koja nije napravila povredu
Pravila igre zbog koje je igra bila prekinuta.
Ako je prekid mjerenja vremena trajanja igre prouzročila momčad u obrani i
time spriječila očitu prigodu za pogodak, sudci moraju dosuditi sedmerac
sukladno Pravilu 14:1a.
Sudci moraju izreći osobnu kaznu u skladu s naputkom nadzornika suđenja.
Činjenice vezane za povredu Pravila 8:6 ili 8:10 moraju biti dodatno
obrazložene u pisanom izvještaju.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
73
__ Pravila rukometne igre|2010.
PROSTOR ZA ZAMJENU IGRAČA
1. Prostor za zamjenu igrača smješten je izvan uzdužne crte, lijevo i desno od
središnje crte do kraja klupa za pričuvne igrače, ali i iza klupa ako ima prostora
(Pravila igre, slika 1.).
Pravila za MRS-ova/IHF-ova natjecanja i natjecanja u ovlasti kontinentalnih
saveza propisuju da početci klupa za pričuvne igrače moraju biti udaljeni 3,5
metra od središnje crte, što je preporuka i za natjecanja na nižim razinama.
Ni jedan jedini predmet ne smije se nalaziti duž uzdužne crte ispred klupa
za pričuvne igrače (najmanje osam metara od središnje crte).
2. U prostoru za zamjenu igrača smiju se nalaziti samo igrači i službene osobe koji
su upisani u zapisnik utakmice (4:1-2).
Ako je potreban, prevoditelj mora sjediti iza klupe.
3. Službene osobe u prostoru za zamjenu igrača moraju biti potpuno odjevene ili
u športsku opremu ili u civilnu odjeću. Odjeća se bojom mora jasno
razlikovati od boje dresova suparničke momčadi.
4. Mjeritelj vremena i zapisničar moraju pomoći sudcima nadzirati nazočne u
prostoru za zamjenu prije i tijekom utakmice.
Ako se prije početka utakmice dogodi neki prekršaj vezan uz prostor za
zamjenu igrača, igra ne može započeti dok se povreda Pravila igre ne otkloni.
Ako se ta pravila prekrše tijekom igre, utakmica se ne smije nastaviti nakon
sljedećeg prekida dok se nepravilnost ne otkloni.
5. Službene osobe imaju pravo i obvezu voditi te savjetovati svoju momčad
tijekom igre, ali čestito i športski u duhu Pravila igre. Načelno, službene osobe
moraju sjediti na klupi za pričuvne igrače.
Službenim je osobama dopušteno kretanje unutar prostora za vođenje
momčadi. Prostor za vođenje momčadi nalazi se točno ispred klupe za
pričuvne igrače i, ako je moguće, iza klupe.
Kretanje i mijenjanje položaja unutar prostora za vođenje momčadi dopušteni
su samo radi davanja tehničkih savjeta ili pružanja liječničke pomoći. U
principu, samo je jednoj službenoj osobi dozvoljeno ustajati i kretati se
prostorom za vođenje momčadi.
____________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
74
__ Pravila rukometne igre|2010.
Jednoj od službenih osoba dopušteno je napustiti prostor za vođenje momčadi
kad odmah želi predati zeleni karton i zatražiti momčadski predah (teamout).
Službenoj osobi nije dopušteno napustiti prostor za vođenje momčadi sa
zelenim kartonom i čekati kod zapisničkog stola trenutak kad će zatražiti
momčadski predah (team-out).
Službeni predstavnici momčadi smiju također napustiti prostor za vođenje
momčadi u posebnim okolnostima, npr. radi razgovora s mjeriteljem vremena
i zapisničarom.
Načelno, igrači u prostoru za zamjenu moraju sjediti na klupama za pričuvne
igrače.
Igračima je ipak dopušteno zagrijavanje iza klupe, bez lopte, ako tamo ima
dovoljno prostora i pritom ne ometaju igru.
Igračima i službenim osobama nije dopušteno:
- izazovno se ponašati, prosvjedovati ili na neki drugi nešportski način
napadati ili vrijeđati sudce, nadzornika suđenja, mjeritelja/zapisničara
vremena, igrače, službene osobe ili gledatelje (riječima, izrazima lica ili
gestama);
- napustiti prostor za zamjenu igrača s namjerom da utječu na igru.
Od igrača se i službenih osoba očekuje da ostanu u svom prostoru za zamjenu.
Ako službena osoba ipak napusti prostor za zamjenu igrača vlastite momčadi,
nema pravo voditi i savjetovati svoju momčad dok se ne vrati u prostor za
zamjenu igrača vlastite momčadi.
Općenito, igrači su i službene osobe tijekom cijelog vremena trajanja igre u
ovlasti sudaca, pa se sva pravila i osobne kazne primijenjuju i ako igrač ili
službena osoba napusti igralište i prostor za zamjenu. Iz toga slijedi da se
nešportsko ponašanje, grubo nešportsko ponašanje ili nasrtaji (tvorni napadi
ili tjelesni obračuni) jednako kažnjavaju kao da su učinjeni na igralištu ili u
prostoru za zamjenu igrača.
6. Ako se prekrše pravila koja se odnose na prostor za zamjenu igrača, sudci
moraju postupiti u skladu s Pravilom 16:1b, 16:3d ili 16:6b (opomena,
isključenje na dvije minute, diskvalifikacija).
___________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
75
__ Pravila rukometne igre|2010.
SMJERNICE – IGRALIŠTE I VRATA
a) Igralište je (slika 1.) pravokutnik veličine 40 x 20 m. Provjerava se mjerenjem dužine
dviju dijagonala. Od vanjskog ruba jednog kuta do vanjskog ruba suprotnog kuta
dijagonala mora biti dugačka 44,72 metra. Dužina dijagonale za polovinu igrališta
iznosi 28,28 m, a mjeri se s vanjske strane crte svakog kuta do vanjske strane kuta
polovine igrališta na suprotnoj strani.
Igralište određuju vidljive oznake koje se zovu crte. Širina je crte vrata (izmedu
vratnica) 8 cm, kao što je i širina vratnica, a sve su ostale crte široke 5 cm. Crte koje
odvajaju susjedna polja mogu biti izvučene različitim bojama između susjednih polja.
b) Vratarev prostor ispred vrata čine pravokutnik veličine 3 x 6 m i dvije četvrtine kruga
koje se nastavljaju na stranice pravokutnika sa svake strane, svaka polumjera 6 m.
Iscrtavamo ga tako da usporedo s crtom vrata na udaljenosti od 6 m od stražnje
strane crte vrata, povučemo crtu dugu 3 m. Sa svakog kraja te crte nastavlja se po
jedna četvrtina luka kružnice polumjera 6 m sa središtem na unutarnjemu stražnjem
kutu odnosne vratnice. Crte i lukovi koji pripadaju vratarevu prostoru zovu se crta
vratareva prostora. Udaljenost izmedu vanjskih točaka spojeva luka kružnica i crte
izvan vrata iznosi 15 m (slika 5.).
c) Isprekidana crta slobodnog bacanja (crta na 9 m) radi se usporedo i koncentrično
s crtom vratareva prostora na udaljenosti od 3 m od nje. Obojeni i neobojeni dijelovi
izmedu njih dugi su po 15 cm. Ti se dijelovi odvajaju pod pravim kutom i u odnosnom
polumjeru. Zakrivljeni se dijelovi mjere na vanjskoj crti (slika 5.).
d) Crta na 7 m duga 1 m iscrtava se ispred vrata, usporedo s crtom vrata na
udaljenosti 7 m od stražnje strane crte vrata do prednje strane crte na 7 m (slika 5.).
e) Vratareva granična crta (crta na četiri metra) nalazi se ispred vrata i duga je 15 cm.
Usporedna je s crtom vrata i četiri je metra udaljena od nje mjereno od stražnje
strane crte vrata do prednje strane crte na četiri metra, što znači da je širina obiju
crta uključena u veličine.
f) Igralište mora okruživati sigurnosni pojas širok najmanje jedan metar duž uzdužnih
crta i dva metra iza crte vrata i crta izvan vrta.
g) Vrata su (slika 2.) smještena na sredini između crta izvan vrata. Vrata moraju biti
učvršćena na podlozi ili na zidu iza njih. Njihova je unutarnja visina dva metra, a
širina tri metra. Okvir vrata mora biti četvrtast, što znači da su unutarnje dijagonale
360,5 cm (najviše 361 cm, najmanje 360 cm; razlika u dijagonalama istih vrata smije
biti najviše pola centimetra).S
___________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
76
__ Pravila rukometne igre|2010.
Vanjska strana okvira vrata mora biti u crti sa stražnjom stranom crte vrata (i crte
izvan vrata), što znači da se prednja strana okvira vrata nalazi tri centimetra ispred
vanjske strane crte vrata.
Grede i prečka koja ih povezuje moraju biti od istog tvoriva (drva, lake kovine ili
sintetičnih vlakana), četvrtastog oblika, širine osam centimetara, sa zaobljenim
bridovima polumjera 4 ± 1 mm. S triju strana vidljive s igrališta grede i prečka moraju
imati obojena polja dvjema oprečnim bojama koje se jasno razlikuju i od pozadine;
oboja vrata moraju biti iste boje.
Obojena polja vrata, mjereno u spojevima greda i prečke, veličine su 28 cm i u
jednom i u drugom smjeru. Sva ostala polja duga su 20 cm. Na vratima mora biti
mreža, učvršćena tako da se lopta ubačena u vrata ne može od nje odmah odbiti ili
proći kroz nju. Ako treba, može se koristiti dopunska mreža, smještena unutar vrata
iza crte vrata. Udaljenost bi od crte vrata i dopunske mreže trebala biti oko 70 cm, a
najmanje 60 cm.
h) Dubina mreže mora biti na vrhu 0,9 m, a na dnu 1,1 m od crte vrata, s dopuštenim
odstupanjem od –/+ 0,1 m. Veličina oka mreže ne smije biti veća od 10 x 10 cm. Mreža
mora biti učvršćena za grede i prečku najmanje na svakih 20 cm. Dopušteno je
privezati mrežu i dopunsku mrežu tako da lopta ne može proći između njih.
i) Iza vrata na sredini vanjske strane crte vrata, na udaljenosti od približno 1,5 m, treba
biti okomita zaštitna mreža dužine 9-14 m i od poda visoka 5 m.
j) Na sredini prostora za zamjenu igrača, uz jednu od uzdužnih crta, nalazi se zapisnički
stol. Stol je dug najviše četiri metra, a mora biti smješten 30-40 cm iznad igrališne
površine kako bi se omogućila dobra vidljivost.
k) Sve mjere bez navedenoga dopuštenog odstupanja moraju biti usklađene s ISO
normom (International Standard Organization – ISO 2768-1:1989).
l) Rukometna je vrata registriralo Europsko povjerenstvo za normizaciju, CEN (Comite'
Europe'en de Normalisation) kao EN 749 u svezi s EN 202.10-1.RNICE –
I___________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
77
__ Pravila rukometne igre|2010.
Slika 5. VRATAREV PROSTOR I NJEGOVO OKRUŽENJE
RALIŠTE I VRATA
___________________________________________________________________________________________________
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca
http://www.uhrs.hr
78

Arhiva


Warning: Creating default object from empty value in /home/rkdelmin/public_html/hr/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/rkdelmin/public_html/hr/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/rkdelmin/public_html/hr/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/rkdelmin/public_html/hr/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/rkdelmin/public_html/hr/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/rkdelmin/public_html/hr/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/rkdelmin/public_html/hr/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/rkdelmin/public_html/hr/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/rkdelmin/public_html/hr/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/rkdelmin/public_html/hr/modules/mod_archive/helper.php on line 47
You are here PRAVILA